دسته دارويي: ويتامين
تركيب: هر كيلوگرم حاوي:
ويتامين C : د150 ‌گرم      به صورت ويتامين ‍C پوشش دار (Coated- EC)
موارد مصرف:
پيشگيري و  درمان عوارض ناشي از استرس هاي محيطي مثل گرما و سرما ، مقاومت در مقابل استرس هاي ناشي از حمل و نقل و واكسيناسيون ، افزايش مقاومت بدن در موارد ابتلا به بيماريهاي عفوني ، افزايش قدرت باروري و جوجه در آوري ، بهبود كيفيت پوسته تخم مرغ ، افزايش مقاومت و كاهش استرس وارده به گوساله ها و كره اسبهاي تازه متولد شده.
مقدار و روش مصرف: طيور:
– مرغ مادر:‌ 1.5 كيلوگرم پريميكس در يك تن خوارك.
-مرغ گوشتي:‌ 1 كيلوگرم پريميكس در يك تن خوارك.
– مرغ تخمگذار: 750 گرم پريميكس در يك تن خوارك.
گوساله و كره اسب:‌ 4 كيلوگرم پريميكس ويتامين C در يك تن خوارك تا سه ماهگي.
توجه: جهت مخلوط شدن يكنواخت پريميكس، ابتدا مقدار مصرفي را با 10 كليوگرم خوراك مخلوط كرده سپس آن را به يك تن خوراك اضافه نماييد.
شرايط نگهداري: در محل خشك و خنك، دور از نور و دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي: 10 كيلوگرم