ارس ساولیمید – سی
ستریماید – سی
محلول ضدعفونی کننده
دسته دارویی :ضدعفونی کننده و تمیز کننده
ترکیب : هر میلی لیتر حاوی:
ستریماید                                     150 میلی گرم
کلرهگزیدین دی گلوکونات                15 میلی گرم
موارد مصرف : این ترکیب بر ضد باکتریها، بعضی از ویروسها(آنفلونزا، هرپس ویروس و …)، قارچها و بعضی مخمرها نظیر کاندیدا آلکیکنس موثر می باشد.
مکانیسم اثر: ستریماید به واسطه خاصیت کاتیونی مشابه ترکیبات چهارتایی آمونیم عمل می کند. این ماده طی دو مرحله عمل می کند. در مرحله اول بیوفیلمهایی را که در سطوح میکروارگانیسم ها را حفظ می کنند در خود حل کرده و در مرحله بعد میکروارگانیسم ها را از بین می برند.
بخش کاتیونی این ماده به قسمت آنیونی دیواره سلولی باکتریها، ویروسها و قارچها متصل شده و وارد غشا سلولی می گردد و با سست کردن اجزا سلولی، متابولیسم میکروارگانیسم ها را مختل کرده و از رشد سلولی جلوگیری نموده و موجب مرگ میکروارگانیسم ها می شود.
ستریماید در غلظت پایین باکتریواستاتیک و در غلظت بالا باکتریسید می باشد و بر روی بعضی قارچها و ویروسها نیز موثر است کلر هگزیدین هم بواسطه بارهای مثبت جایگزین آنیونهای دیواره سلولی باکتریها میشود و با ایجاد بار معکوس باعث اختلال در متابولیسم میکروارگانیسم ها و انهدام آن می گردد.
کلرهگزیدین در غلظت پایین باکتریواستاتیک و در غلظت بالاتر از 5/0 درصد باکتریوسید می باشد.
مقدار و روش مصرف :
– محلول رقیق 0.5 درصد(1به200)، برای ضد عفونی کردن وسایل و لوازم مرغداری.
– محلول رقیق 1 درصد (1به100)، برای ضدعفونی پستان گاوهای شیری جهت جلوگیری از اورام پستان و ضدعفونی وسایل و لوازم بیمارستانی و کلینیکی به مدت 30 دقیقه و سپس شست و شو با آب تمیز.
– محلول رقیق 3.5 صد(35 میلی لیتر در یک لیتر آب)، جهت ضدعفونی کردن زخمها و سوختگیها هنگامیکه حداکثر ضدعفونی مورد نیاز باشد.
– محلول 3.5 درصد الکلی(35 میلی لیتر محلول در 200 میلی لیتر آب و سپس با الکل 95 درصد به حجم 1 لیتر رسانده شود)، جهت ضدعفونی سریع پوست قبل از جراحی ، ضدعفونی وسایل جراحی و اتاق عمل به مدت 2 دقیقه.
موارداحتیاط :
– از ورود محلول به داخل حفره های بدن (دهان،چشم،گوش و ..) جلوگیری شود. در صورت تماس سریعاٌ با آب فراوان شسته شود.
– این محلول فقط برای مصرف خارجی بوده و قبل از مصرف حتماٌ باید رقیق شود در غیر اینصورت موجب سوختگی و عوارض جلدی خواهد شد.
– از تماس با بافتهای مغز، پرده های مننژ و مخاط گوش میانی در هنگام جراحی اجتناب شود.
– این محلول با شوینده ها و صابونها سازگار نیست.
– ستریماید سی رقیق شده ممکن است روی سطوح شیشه ای مانند آندوسکوپ تاثیر نامطلوب داشته باشد، لذا از تماس محلول با این سطح جلوگیری شود.
– چنانچه احتمال تماس محلول رقیق شده با زخم باز وجود دارد باید محلول قبلاٌ استریل شده باشد.
– محلول رقیق بلافاصله پس از تهیه مصرف گردد و باقیمانده دور ریخته شود.
شرایط نگهداری :
– در دمای پایین تر از 30درجه سانتیگراد ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی: 1و4 لیتر