دسته دارویی : ویتامین
ترکیب : هر میلی لیتر حاوی :
ویتامین  A د50000 واحد بین المللی                            ویتامین   E د            30میلی گرم
ویتامینD3  د5000 واحد بین المللی                          ویتامین C     د         100میلی گرم
موارد مصرف : این دارو در تمام گونه های حیوانات قابل مصرف می باشد. در شرایط مختلف استرس زا مثل جابجایی و حمل و نقل، واکسیناسیون ، استرس حرارتی، در زمان دارو درمانی، تغییر خوراک (در تمام گونه ها) و به منظور افزایش تولید و قدرت باروری و بهبود ضخامت پوسته تخم مرغ (در طیور تخمگذار و مادر)،جلوگیری از کاهش اشتها قبل از جفت گیری و در طول زایمان و دوره شیرواری (در دامهای بزرگ)مورد استفاده می گیرد.
مقدار و روش مصرف : این دارو طبق دستورالعمل زیر و بمدت 3-1 روز مصرف شده و در صورت نیاز تکرار شود.
جوجه ها و طیور در حال رشد:10-5 میلی لیتر در یک لیتر آب آشامیدنی به مدت لازم.
طیور تخمگذار: 2 میلی لیتر در یک لیتر آب آشامیدنی به مدت لازم.
گاوهای شیروار و پرواری و اسبها: 20 میلی لیتر به ازای هر راس به مدت لازم.
زمان پرهیز از مصرف : ندارد
احتیاط :آب آشامیدنی محتوی محلول طی مدت 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود. از یخ زدن محلول جلوگیری نمایید.
بسته بندی: 1 لیتر