دسته دارویی :آنتی بیوتیک
ترکیب : هر گرم حاوی 450میلی گرم  ماده موثره تیامولین هیدروژن فومارات  می باشد.
موارد مصرف :
جهت پیشگیری و درمان عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم مثبت ، مایکوپلاسماها و باکتریهای بی هوازی حساس به تیامولین  که سبب بروز مشکلات روده ای و مجاری تنفسی و یا توام می گردد ،استفاده می شود.
مکانیسم اثر:
تیامولین یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک بوده که با جلوگیری از سنتز پروتئین در باکتریها مانع از رشد و فعالیت آنها می شود.
فارماکوکینتیک:
تیامولین متعاقب مصرف خوراکی به خوبی جذب می گردد. دارو بطور وسیعی در کبد متابولیزه شده ، در سراسر بدن پخش می شود. دفع دارو عمدتاٌ از طریق صفرا صورت می گیرد.
مقدار و روش مصرف :
تیامولین 45% جهت پیشگیری و درمان بیماری CRD مطابق دستورالعمل ذیل در آب آشامیدنی باید تجویز گردد:

نوع طیور

دوز پیشگیری

(گرم در 200 لیتر)

مدت زمان مصرف

دوز درمانی

 (گرم در 200 لیتر)

مدت زمان مصرف

جوجه گوشتی

5*

14روز از3-1هفتگی

100

5-3روزاز4-3هفتگی

10

7روزاز 4-3هفتگی

مرغ تخمگذار

5

بطوردائم از 18 هفتگی

100

3روزدرماه از 18هفتگی

13

7روزدر ماه از18هفتگی

20

1روزدرماه از 4 هفتگی

مرغ مادر

25

3روز در ماه از 21هفتگی

50

3روزدرماه از 21هفتگی

بوقلمون

160-130

3روزدرماه از14-6هفتگی

320-260

3روزدر ماه از 14-6 هفتگی

*این دوز جهت درمان بیماریهای تنفسی همراه با تتراسایکلین ها موثر می باشد.
-جهت افزایش اثر سینرژیستی تیامولین بر روی مایکوپلاسماها و باکتریهای گرم منفی می توان همراه با اکسی تتراسایکلین به نسبت 1به 3 و یا با داکسی سایکلین به نسبت 1به1 استفاده نمود.
زمان پرهیز از مصرف :گوشت جوجه های گوشتی تا 2 روز و بوقلمونها تا 5 روز پس از آخرین درمان نباید مورد مصرف انسان قرار گیرد، اما هیچ محدودیتی در رابطه با مصرف تخم مرغ وجود ندارد. مصرف تیامولین %45  در طیور تخمگذار و مرغان مادر،هیچگونه عوارض جانبی بر روی تولید تخم مرغ، باروری و جوجه درآوری ندارد.
موارد منع مصرف : از مصرف تیامولین همراه با داروهای ضد کوکسیدیوز یونوفوره مثل سالینومایسین در زمان درمان و یا حداقل 7 روز قبل و بعد از درمان باید خودداری گردد. در صورت مصرف همزمان ممکن است منجر به افت شدید رشد و یا مرگ گردد.
موارد احتیاط :
– آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
– در زمان مخلوط سازی، از تماس مستقیم پوست و چشم با استفاده از دستکش های لاستیکی غیر قابل نفوذ و عینکهای محافظ خودداری گردد.
– در صورت تماس اتفاقی دارو با پوست و چشم، باید فوراٌ با آب تمیز و فراوان شستشو داده شود.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک (پایین تر از 25 درجه سانتی گراد) ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  100گرم