دسته دارويي: ويتامين
تركيب: هر كيلوگرم حاوي:
ويتامين E (توکوفریل استات) 5.500  واحد بين‌المللي
موارد مصرف:
بهبود پاسخ ايمني و افزايش مقاومت بدن در مقابل بيماري‌هاي عفوني، بهبود ضريب تبديل غذايي، افزايش قدرت باروري و جوجه درآوري و كاهش مرگ و مير جوجه ها، افزايش توليد تخم مرغ، پيشگيري و درمان خيز زير جلدي و ديستروفي عضلاني و انسفالومالاسي جوجه‌ها.
مقدار و روش مصرف:
طيور:
پيشگيري: 1 كليوگرم پريميكس در يك تن خوارك.
درمان: ‌2 كيلوگرم پريميكس در يك تن خوراك
توجه: جهت مخلوط شدن يكنواخت پريميكس، ابتدا مقدار مصرفي را با 10 كيلوگرم خوراك مخلوط كرده سپس آن را به يك تن خوراك اضافه نماييد.
شرايط نگهداري: در محل خشك و خنك، دور از نور و دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي: 10 كيلوگرم