دسته دارویی : ویتامین
ترکیب : هرکیلوگرم حاوی : ویتامین A استات : 5،000،000  واحد بین المللی
موارد مصرف:
افزایش مقاومت درمقابل بیماری هاعفونی ، پیشگیری ودرمان عوارض ناشی ازکمبود ویتامین A مثل کراتینه شدن بافتهای اپیدرمی ومخاطی، تقویت رشد وجلوگیری ازناباروری وتلفات جنینی، بهبود وضعیت بینایی ورشد استخوانها وافزایش تولید تخم مرغ
مقدار و  روش مصرف:
طیور
جوجه های گوشتی : 600گرم پریمیکس دریک تن خوراک
تخمگذار ومادر: 1 کیلوگرم پریمیکس دریک تن خوراک
بوقلمون : 500گرم پریمیکس دریک تن خوراک
گوساله و  تک سمی های جوان : روزانه 2200-2000واحد بین المللی (440- 400میلی گرم پریمیکس) دریک کیلوگرم خوراک
گوسفندوبز : روزانه 400واحد بین المللی (80میلی گرم پریمیکس) دریک کیلوگرم خوراک
سگ وگربه : روزانه 8000- 4000 واحد بین المللی (1600- 800میلی گرم پریمیکس ) دریک کیلوگرم خوراک
توجه: جهت مخلوط شدن یکنواخت پریمیکس ، ابتدا مقدار مورد نیازرابا 10 کیلوگرم خوراک مخلوط کرده سپس آنرا به یک تن خوراک اضافه نمایید.
شرایط نگهداری : درمحل خشک وخنک ، دور ازنور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی : 10کیلوگرم