گروه دارویی: ویتامین + اسید آمینه
ترکیب : هرگرم پودرحاوی :

10,000 I.U.

Vitamin  A                          

2000    I.U.                  

Vitamin  D3

2          mg   

Vitamin   E                         

0.4        mg

Vitamin  K3

4          mg               

Vitamin B1                        

0.6        mg                  

Vitamin B2            

0.6      mg

Vitamin B6                

20       mg

Vitamin C                

2          mg      

Calcium D-pant      

6           mg

Niacinamide

12        mg

Methionine

6           mg

L-Cysteine            

موارد مصرف :
ویتامینها نقش مهمی درجذب، سنتز وسوخت وساز مواد غذایی و همچنین بهبود رشد وافزایش مقاومت بدن طیور دارند . اسیدهای آمینه نیز در متابولیسم سلولی و تولید پروتئین ، بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش سرعت رشد و بهبود کیفیت گوشت وتخم مرغ نقش مهمی دارند.
چون درصد بالایی از پروتئین جیره غذایی طیور را پروتئین های گیاهی تشکیل می دهند .
لذا افزودن اسیدهای آمینه به جیره غذایی جهت برقراری تعادل اسیدهای آمینه ضروری است همیشه در موارد استرس های ناشی از گرما و سرما ،واکسیناسیون ، حمل ونقل و بیماریهای عفونی مصرف این محصول توصیه می شود.
مقدار و روش مصرف :
-پیشگیری : 500تا1000گرم پودر در 500 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز
-درمان  : 1000 تا 2500گرم پودر در1 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 روز
احتیاط: آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر 12ساعت پس از تهیه مصرف شود . پس از باز شدن ساشه درصورت استفاده مجدد درآن به خوبی بسته شود.
شرایط نگهداری: درمحل خشک و در دمای پایین تر از 25 درجه سانتیگراد، دور ازنور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی : ساشه فویل آلومینیوم چند لایه
وزن خالص: 500گرم