دسته دارویی: مکمل غذایی ( محرک رشد)

ترکیبات: کارواکرول 1000میلی‌گرم در کیلو کربنات کلسیم

مکانیسم اثر: با کنترل رشد باکتری‌ها و ایجاد فلور مناسب روده به رشد پرندگان کمک می‌کند.

موارد مصرف: به عنوان محرک رشد طیور

موارد عدم مصرف: ندارد.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

شرایط نگهداری: در محل خشک و خنک، دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

میزان مصرف: 500 گرم در هر تن خوراک

بسته بندی: پاکت 25 کیلوگرمی