موارد مصرف : پلت بایندر جهت استفاده در خوراک آبزیان به منظور حفظ شکل فیزیکی پلت

با توجه به استفاده از خوراک پلت شده در تغذیه ماهی و میگو، حفظ شکل فیزیکی پلت طی مصرف و جلوگیری از تجزیه زودرس آن در آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تجزیه پلت در آب از یک طرف باعث از بین رفتن ارزش غذایی مواد تشکیل دهنده و از طرف دیگر متابولیسم این مواد در رسوب استخر باعث مصرف بیشتر اکسیژن موجود در آب و ابقاء عوامل بیماری‌زا در استخر می‌گردد.

آکوا-کیوب با فعال شدن در آب سبب می‌گردد تا خوراک پلت شده شکل فیزیکی خود را برای چند ساعت یعنی طی مصرف ماهی بخصوص میگو حفظ نماید و در آب شناور باقی بماند.

این فراورده همچنین جهت تولید پلت مخصوص طیور مناسب می‌باشد.

ترکیب:

Hydrated calcium Sulphate

Polymethyl Carbamide

Guar Gum

Pregelatinised Manioc Starch

مزایای آکوا- کیوب

 آکوا- کیوب با ممانعت از تجزیه زودرس پلت در آب، مانع از دست رفتن ارزش غذایی مواد موجود و افزایش تولید می‌شود . این فراورده همچنین باعث کاهش خاکه ناشی از سستی پلت می‌گردد.

 آکوا- کیوب استفاده بیشتر از روغن‌ها و پروتئین‌های گیاهی را ممکن می‌سازد. بنابراین در مصرف پروتئین‌های حیوانی نظیر پودر ماهی و پودر گوشت صرفه‌جویی شده و هزینه تولید کاهش می‌یابد.

 آکوا- کیوب به محض تماس با آب فعال شده و برخلاف سایر بایندرها متداول به سهولت شکسته نمی‌شود.

 آکوا- کیوب نسبت به سایر بایندرها در مقادیر بسیار کمتری مصرف می‌گردد و باعث کاهش ارزش غذایی جیره نمی‌شود.

میزان مصرف:

با توجه به قدرت پلت شوندگی مواد خوراکی مورد مصرف:

 در خوراک ماهی 5-10 کیلوگرم در تن

 در خوراک میگو 7-2 کیلوگرم در تن

توجه: فرمول غذایی  مورد نظر باید حاوی مقداری غلات( مطلوب 10 تا 20 درصد گندم) باشد و پلت به حرارت 90 درجه سانتی‌گراد برسد.

بسته بندی: کیسه های غذایی چند لایه همراه با پوشش داخلی آلومینیومی به وزن 25 کیلوگرم