دسته دارويي : آنتي بيوتيك

 
تركيب دارو : هر كيلوگرم از محصول حاوي :

 

100 gr

Avilamycin

1 Kg

Excipients q.s. to

 

 

مكانيسم اثر : آويلامايسين آنتي بيوتيكي اليگوساكاريدي از خانواده ارتوزومايسين است آويلامايسين در روده عمل كرده و باعث بهتر شدن روند گوارش شده و در نتيجه باعث افزايش جذب مواد غذايي مي گردد. همچنين باعث تنظيم بار ميكروبي روده شده و از بافت پرزهاي روده هنگام تغيير رژيم هاي غذايي محافظت مي كند.

 
موارد مصرف : جهت افزايش رشد و بهبود ضريب تبديل و پيشگيري از آنتريت نکروتیک ناشي از کلستریدیوم پرفرانژنس در طيور

 
مقدار و روش مصرف : مقدار 100 گرم آويلامايسين در هر تن خوراك به مدت 10 روز از ابتداي دوره پرورش. جهت تهيه محلول بهتر ابتدا 100 گرم دارو را در 20 كيلوگرم خوراك مخلوط نموده سپس مخلوط حاصل را به حجم يك تن خوراک اضافه و مخلوط مي كنند .

 
تداخل دارويي : ندارد.

 
نكته: آويلامايسين تا 300 برابر دوز مصرفي غير سمي است و با هيچكدام از مكمل ها و داروهاي دامپزشكي تداخل دارويي ندارد.

 
موارد احتياط : در هنگام حمل و نقل و كاربرد دارد از لباس محافظ، دستكش و ماسك ضد غبار استفاده نماييد و پس از كار دستها را با اب صابون بشوئيد و دارو را دور از دسترس كودگان نگهداري نماييد .

 
شرايط نگهداري : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 
بسته بندي :
ساشه های آلومینیومی 1 کیلوگرمی