شکل دارویی : پرمیکس گرانوله
تركيب‌ : هر كيلوگرم‌ آواتك‌ حاوي‌ 150 گرم‌لازالوسيد سديم‌ مي‌باشد.
موارد مصرف ‌:
براي جلوگيري از كوكسيديوز ايجاد شده توسط آيمريا نكاتريكس،‌آيمرياآسروولينا، آيمريابرونتي، آيمرياماكسيما و آيمريا ميواتي در مرغ هاي گوشتي و تخم گذار استفاده مي شود. همچنين جهت جلوگيري از آيمريا گالو پاوينس، آيمريا آونوئيوس و آيمرياديس پرسا در بوقلمون آيمريارئورناليس و آيمريا كولچيسي و آيمريا فازياني در قرقاول و آيمريا استيده در خرگوش استفاده مي شود.
مقدار و روش‌ مصرف :
طیور :
آواتك‌ به‌ ميزان‌833-600 گرم‌ در تن‌ پس‌ از مخلوط‌ نمودن‌ با تركيب‌دان‌ در  طيور گوشتي، نیمچه تخمگذار، بوقلمون‌ و قرقاول‌ مصرف‌ مي‌گردد.
مصرف‌ آواتك‌ با برنامه‌ ذيل‌ توصيه‌ مي‌شود :
برويلور (‌جوجه گوشتي) : بايد بطور مدام از روز 1 تا 5 روز پيش از كشتار مصرف شود.
نيمچه، پولت تخم گذار :‌ بايد بطور مدام از روز 1 تا حداكثر سن 16 هفتگي مصرف شود.
بوقلمون و قرقاول :‌ بايد بطور مدام از روز 1 تا حداكثر سن 12 هفتگي مصرف شود.
خرگوش :
‌833-600 گرم‌ در تن‌ خوراک کامل ، تا 6 هفتگی
موارد منع‌ مصرف :‌
نبايد با ديگر كوكسيديواستات ها مخلوط يا مصرف شود.
دارای ناسازگاری با کلرامفنیکول و سولفادی متوکسین می باشد.
از مصرف‌ در طيور تخم‌گذار و گونه هاي ديگر پرندگان و حيوانات اجتناب‌ گردد.
نكته قابل‌ توجه‌ :
این کوکسیدیواستات در مراحل‌ مختلف‌ تهيه‌ پلت‌ و در تركيب‌ با موادموجود در خوراك‌ به‌ صورت‌ مخلوط‌ در دان‌ پايدارمي‌باشد.
زمان‌ پرهيز از مصرف :‌
طيور گوشتي  و بوقلمون‌: 5 روز پيش‌ از كشتار
قرقاول:  7 روز پيش‌ از كشتار
شرايط‌ نگهداري‌ :
دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي :
كيسه‌هاي‌ چند لايه‌ آلومينيومي‌ 5 و 20كيلوگرمي‌