تعریف :این داروی گیاهی از مواد موثره اکالیپتوس و چندین ماده گیاهی دیگر تهیه شده است. که جهت درمان ضایعات خفیف تنفسی می باشد .

تركيبات:

مواد موثره چندین گیاه دارویی در تولید این دارو به کار رفته است که مهمترین آن عبارتند از 1 و 8 سینئول، کامفن، و برخی سسکویی‌ترپن الکل‌ها.

خواص درمانی:

از این دارو برای درمان علائم خفیف تنفسی استفاده می‌شود. مواد موجود در تهیه این دارو‌ها دارای خاصیت ضد باکتریایی بوده تورم مجاری تنفسی طیور را معالجه و برونش‌ها را باز می‌کند.

موارد مصرف:

این دارو چنانچه در اوایل تشخیص بیماری برونشیت مورد استفاده قرار گیرد به شدت از علائم بیماری‌های تنفسی می‌کاهد و سبب تسهیل تنفس و جلوگیری از پیشرفت بیماری می‌شود.

نحوه مصرف:

1 لیتر در 1000 لیتر آب، مقدار مصرف دارو با توجه به سن گله و آب مصرفی محاسبه می‌شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک ، خنک ودور از نور نگهداری شود.