دسته دارویی : ضدکوکسیدیوز
ترکیب : هرگرم حاوی:
آمپرلیوم هیدروکلراید 200 میلی گرم
موارد مصرف :
پیشگیری و درمان بیماری کوکسیدیوز ناشی از E.tenella, & E.acervulinaدر جوجه ها ، مرغهای مادر و بوقلمونها. همچنین برای پیشگیری و درمان کوکسیدیوز گوساله و بره توصیه می شود.
مقدار و روش مصرف :
طیور:
-پیشگیری : 100 گرم از پودر آمپروکوکس، در 300 لیتر آب آشامیدنی به مدت 1 تا  2 هفته .
-درمان : 100 گرم از پودر آمپروکوکس، در 150 لیتر آب آشامیدنی وبرحسب شدت بیماری به مدت 1 تا  2 هفته .
-گوساله و بره:
-پیشگیری : 1 گرم از پودربه ازای 40 کیلوگرم وزن دام از طریق آب آشامیدنی به مدت 1 تا  2 هفته .
-درمان : 2 گرم از پودربه ازای 40 کیلوگرم وزن دام از طریق آب آشامیدنی وبر حسب شدت بیماری به مدت 1 تا  2 هفته .
توجه: مصرف بیش از حد آمپرولیوم باعث بروز علائم کمبود ویتامین B1 می شود ولی در مواقع استفاده از مقادیر مناسب دارو علائم و عوارضی مشاهده نمی شود.
زمان پرهیز از مصرف : 3 روز قبل از کشتار مصرف دارو را قطع نمایید.
احتیاط :
آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
شرایط نگهداری : درمحل خشک و خنک، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  100 گرم