گروه دارویی: ضد کوکسیدیوز

ترکیب : هر گرم از پودر حاوی 200 میلی گرم آمپرولیوم هیدرو کلراید می باشد .

شکل دارویی:پودر محلول در آب

مکانیسم اثر : آمپرولیوم از لحاظ ساختمانی شباهت زیادی به تیامین دارد وبه صورت رقابتی مانع از  انتقال فعال تیامین درسیکل حیاتی ایمریا شده وبر شیزونت نسل اول کوکسیدیا ها اثر کرده و از تولید مروزوئیت ها ،جلو گیری می کند .همچنین باعث توقف مراحل جنسی وهاگ گذاری اووسیت ها می گردد .بیشترین اثر آمپرولیوم در 3 روز اول چرخه زندگی ایمریا می باشد .

موارد مصرف : آمپرولیوم برای پیشگیری و درمان کوکسیدیوز ناشی از ایمریا تنلا ،ایمریا آسرولینا و ایمریا نکاتریکس در طیور گوشتی ،تخمگذار و بوقلمون استفاده می شود .

حیوان هدف :طیور

مقدار و روش مصرف :محتوی ساشه 100 گرمی را در آب آشامیدنی به ترتیب ذیل بخوبی حل نموده و مصرف نمایید .

موارد عادی شیوع بیماری :یک ساشه 100 گرمی در 160 لیتر آب آشامیدنی به مدت 7-5 روز

موارد شدید شیوع بیماری : یک ساشه 100 گرمی در 80 لیتر آب آشامیدنی به مدت 7-5 روز

ادامه درمان : یک ساشه 100 گرمی در 320 لیتر آب آشامیدنی به مدت 2-1 هفته

به منظور جلوگیری از خطر عود بیماری ،ادامه درمان بلافاصله پس از طی 7-5 روز باید انجام پذیرد .

موارد منع مصرف : تجویز توام آن با مقادیر زیاد ویتامین ها و کنسانتره های حاوی کولین با مقادیر بالا منع شده است .

اثرات جانبی :درمان طولانی با مقادیر بالای دارو ممکن است منجر به تاخیر در رشد یا پلی نوریت (به علت کاهش قابل برگشت تیامین ) شده و همچنین سبب تاخیر در تکامل سیستم ایمنی طبیعی بدن گردد .

تداخلات دارویی :این دارو نباید همراه با فورازولیدون و ویتامین B1مصرف گردد .

زمان پرهیز از مصرف: 3 روز قبل از کشتار طیور مصرف دارو را قطع نمایید .

شرایط نگهداری :دارو را در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری نمایید .

بسته بندی:  ساشه محتوی 100 گرم.