گروه دارويي:
ضد كوكسيديوز (آنالوگ تيامين)

 
تركيب:
هر ليتر حاوي 96 ميلي‌ليتر آمپروليوم به عنوان ماده موثره و 1 ميلي‌ليتر اسيد بنزوئيك به عنوان نگهدارنده مي‌باشد.

 
فارماكولوژي:
آمپروليوم، آنالوگ تيامين (ويتامين B1 ) است به عنوان يك آنتاگونيست رقابتي در مكانيسم انتقال تيامين عمل مي‌نمايد. اين دارو با بلوك كردن PABA به عنوان يك عامل رشد كه در سنتز ويتامين استفاده مي‌شود عمل مي‌نمايد. در حقيقت انگل آيمريا (كوكسيديا) دچار كمبود بسيار شديد تيامين شده و از بين مي‌روند، هر چند بايد ذكر كرد كه نياز آيمريا به تيامين بسيار بيشتر از نياز حيوانات است. اين دارو بيشتر بر روي شيزونت‌هاي نسل اول در سلول‌هاي روده موثر بوده و از تمايز مروزوآيت‌ها جلوگيري مي‌نمايد، هر چند ممكن است بر روي مرحله جنسي تكثير نيز موثر باشد و از اسپورزايي اووسيت‌ها جلوگيري نمايد.

 
فارماكوكينتيك:
اين دارو پس از تجويز خوراكي به سرعت از بدن دفع شده و بين 81% تا 86% آن در 24 ساعت اول از بدن خارج مي‌گردد. LD50 اين دارو براي طيور حدود 4.2 تا 5.77 گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن است كه با توجه به مقدار بسيار زياد آن از نظر دارويي بر روي بدن طيور چندان فعال نيست و به سرعت تجزيه و يا دفع مي‌گردد. كيليرانس كليوي آمپروليوم در طيور در حداكثر ميزان ممكن و تقريباً برابر با جريان كليوي پلاسما است. با توجه به موارد ذكر شده و دفع بسيار سريع اين دارو، باقيمانده بافتي آمپروليوم در گوشت كمتر از 0.1 PPM و در كبد و كليه كمتر از 0.5 PPM بوده و در روز دوم هيچ اثري از باقيمانده دارويي در بافتها قابل ردگيري نيست.

 
موارد مصرف:
اين دارو بر عليه آيمريا تنلا و آيمريا آسرولينا در طيور اثر مناسبي داشته و مي‌توان به عنوان يك عامل درماني بر عليه اين دو تك‌ياخته از آن بهره برد. عملكرد آمپروليوم در برابر آيمريا ماكسيما، ميواتي، نكاتريكس و برونتي مرزي و يا ضعيف است كه براي كنترل بهتر اين موارد معمولا به صورت تركيبي با عوامل ديگري نظير Ethopabate استفاده ‌گردد.

 
مقدار و روش مصرف:
به صورت خوراكي و محلول در آب آشاميدني مصرف مي‌گردد. جهت درمان 1.25 ليتر محلول آمپرول در 1000 ليتر آب حل شده و به مدت 3 الي 5 روز متوالي در اختيار طيور قرار گيرد. در هنگام درمان تنها منبع آب مي‌بايست آب حاوي دارو باشد. در موارد حاد دوز مي‌بايست دارو را به دو برابر افزايش داد. توصيه مي‌گردد تا يك الي دو هفته بعد از درمان با دوز 625 ميلي‌ليتر در 1000 ليتر آب آشاميدني، درمان ادامه پيدا كند.

 
موارد هشدار و منع مصرف:
به عنوان درمان همه‌گيري كوكسيديوز استفاده نگردد. در صورت بروز مرگ‌هاي ناگهاني در گله مي‌بايست تشخيص دقيق داده شده و از دستورات دكتر دامپزشك پيروي نمود.

 
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت مرغ: ندارد
تخم مرغ: ندارد

 
شرايط نگهداري:
در دماي اتاق و دور از نور مستقيم آفتاب نگهداري شود. از يخ‌زدگي محافظت گردد.

 
طول عمر قفسه‌اي:
5 سال

 
بسته‌بندي:
بطري پلاستيكي 1 و 5 ليتري