تركيب:
هر ليتر محلول خوراكي آمين و ويت‌® حاوي:
ويتامين B1            د3 گرم
ويتامين B2           د2.5 گرم
ويتامين  B6           د 3 گرم
نياسين آميد           20 گرم
دكسپانتنول             7 گرم
ويتامين B12د           5 ميلي گرم‌
 ال متيونين             25 گرم‌
ال ليزين                30 گرم‌
گلايسين                10 گرم‌
سوربيتول               50 گرم‌
موارد مصرف:
ويتامين ها واسيدهاي آمينه در متابوليسم سلولي و توليد پروتئين ها نقش دارند لذا براي بهبود ضريب تبديل غذايي و افزايش سرعت رشد و كيفيت گوشت و تخم‌مرغ كاربرد دارند. پروتئين هاي گياهي كه تشكيل دهنده درصد بالايي از پروتئين جيره غذايي طيور هستند از نظر اسيدهاي آمينه ضروري نامتعادل بوده، لذا استفاده از اسيدهاي آمينه به صورت جداگانه ضروريست.
استفاده از محلول خوراكي آمين و ويت‌®  در مواجهه با استرس هاي مختلف، دوران نقاهت بيماري ها ، گرما ، كم اشتهايي و پس از مصرف آنتي بيوتيك ها توصيه مي گردد.
مقدار و نحوه مصرف:
پيشگيري: به نسبت يك ليتر در هر1000 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 روز و يا طبق نظر دكتر دامپزشك‌
درمان كمبود: يك تا دو ليتر در هر 1000 ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز و يا طبق نظردكتردامپزشك
محلول رقيق شده حداكثر تا 12 ساعت پس از تهيه مصرف شود.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و در ظروف دربسته نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف: ندارد
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني يك و دو ليتري‌