نام تجاری: آلفامیون
گروه دارویی:محرک سیستم ایمنی و پروبیوتیک
شکل دارویی: گرانول مخلوط در دان
ترکیب:هرکیلوگرم حداقل حاوی 24% بتاگلوکان و 15-5% مانان میباشد.
دارای دو ماده منحصر به فرد بتا گلوکان و مانان میباشد که از دیواره مخمر ساکارومایسز سرویزیه استخراج میشود. . این دو ترکیب به روش های زیر باعث افزایش و تحریک سیستم ایمنی بدن طیور و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه تلفات می گردد.
مکانیسم اثر:
باند شدن با ماكروفاژها  فعال كردن ماكروفاژها   تحريك فاگوسيتوز   كمك به سيستم ايمني  غيراختصاصي افزايش توليد سيتوكين             فعال كردن T cell ,B cell             كمك به سيستم ايمني اختصاصي آلفاميون با ایجاد تغييرات در مورفولوژي روده باعث افزايش طول پرزهاي روده می گردد که در نتیجه سطح جذبی بیشتری فراهم شده و به بهبود عملکرد رشد و ضریب تبدیل غذائی منجر می شود. (ساليس  و همكاران 2007). همچنین به علت دارا بودن اثرات ضد اکسیداسیون،  آلفاميون موجب افزايش كيفيت و تردي گوشت مي شود(زانگ و همكاران 2005).
حیوان هدف:طیور گوشتی و تخمگذار، بوقلمون، نشخوارکنندگان و ماهی
موارد مصرف:
آلفامیون با دوز 500  گرم در هر تن خوراک با مزایای:
بسيار موثر در مزارع غير بهداشتي و غير استاندارد و حضور عوامل پاتوژن زياد
موثر در شرايط استرس
بهبود وضعيت سلامت حيوان
بهبود وضعيت سيستم دفاع طبيعي
سازگاري با آنتي بيوتيكها، پروبيوتيكها، واكسن ها و بهبود اثرات آنها
افزایش میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل غذائی
کاهش قابل ملاحظه تلفات
كاهش مصرف آنتي بيوتيك ها
بدون ایجاد بقایا در گوشت و تخم مرغ
بدون ايجاد مقاومت
پریمیکس گرانوله با هموژنیسیتی بالا، بدون گرد وغبار و پایدار در فرایند پلت سازی
میزان مصرف:
خوراک طیور: 1000- 500 گرم در هر تن خوراک
خوراک دام: 20-10 گرم روزانه برای هر راس گاو
خوراک ماهی: 6 کیلوگرم در هر تن خوراک
موارد منع مصرف : ندارد.
تداخل دارویی: نداردو با انواع ترکیبات جیره ، واکسن ، آنتی بیوتیک و مکملها سازگار است.
زمان پرهیز از مصرف: ندارد.
نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.
بسته بندی: در پاکتهای چند لایه 20 کیلویی.