تعریف : محصولي است مايع برپايه اسيد پرو پيونيكو مس شلاته

دسته دارويي:

 اسيد پرو پيونيك                  1 درصد

مس شلاته         90 درصد ( 9% آن مس خالص مي‌باشد)

مكانيسم اثر : اثرات فراواني با توجه به حضور مس در اين محصول وجود دارد.مس يكي از اجزاي فعال آنزيم‌ها در بدن مي‌باشد، همچنين فاكتور مهمي جهت حذف راديكال‌هاي آزاد در بدن مي‌باشد و همچنين در سيستم ايمني بدن نيز موثر است.

مقدار و روش مصرف: 300-25 ميلي گرم در 1000 ليتر آب بسته به ميزان كمبود مس استفاده شود.

عوارض جانبي: ندارد.

زمان پرهيز از مصرف:24 ساعت قبل از واكسيناسيون مصرف نگردد.

بسته بندي:گالن 10 و 5 ليتري