گروه دارویی: ضد انگل وسیع الطیف

 
شکل دارویی:سوسپانسیون خوراکی

 
ترکیب: هر میلی لیتر  حاوی 25 میلی گرم آلبندازول خالص میباشد .

 
مکانیسم اثر: آلبندازول فعالیت آنزیم فومارات ردوکتاز را متوقف نموده و واکنشهای مرتبط با متابولیسم انرژی کرمها را مختل میسازد ،در نتیجه موجب فلج عضلانی و از بین رفتن کرمها میگردد.

 
موارد مصرف: آلبندازول داروی ضد کرم وسیع الطیفی است که برای از بین بردن انواع کرمهای دستگاه گوارش ،کرمهای ریوی ،کرمهای پهن و همچنین برای از بین بردن کرم کپلک در گوسفند و بز وگاو مصرف می گردد .ضمنا آلبندازول تخم کرمهای نماتود دستگاه گوارش و همچنین کپلک را از بین برده و احتمال آلودگی مجدد را تقلیل می دهد .
این دارو بر روی کرمهای بالغ و نا بالغ ریوی و گرد روده ای موثر است و همچنین سر وبند های کرمهای پهن را نیز از بین می برد .آلبندازول اختصاصا بر انواع کرمهای زیر موثر است
1-کرمهای گرد دستگاه گوارش (شامل کرمهای بالغ ،لاروها و کرمهای کوچک معده و روده )
Bunostomum,cooperia,haemonchus,Nematodirus,Ostertagia,Trichostrongylus
,Oesophagostomum
2- کرمهای ریوی (کرمهای بالغ و لاروها )Dictyocaulus   spp
3-  کرمهای پهن Moniezia
4- کپلک بالغ

 

 

مقدار و نحوه مصرف :

 

گونه هدف

کرمهای گرد روده ای ،کرمهای ریوی ،کرمهای پهن وتخم کرمها

تمام کرمها +تخم کرمها +کپلک بالغ

گوسفند و بز

5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گوسفند وبز یایک میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی به ازای هر 5 کیلوگرم وزن زنده گوسفند وبز

7.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گوسفند وبز یا یک ونیم میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی به ازای هر 5 کیلوگرم وزن زنده گوسفند وبز

گوساله و گاو

7.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گوساله و گاو یا  یک میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی به ازای هر 3 کیلوگرم وزن زنده گوساله و گاو

10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گوساله و گاو یا 2 میلی لیتر سوسپانسیون خوراکی به ازای هر 5 کیلوگرم وزن زنده گوساله و گاو

 

موارد منع مصرف:
مصرف دارو تا 45 روز پس از آبستنی یا جفت گیری گاو ماده و یا میش منع شده است.

 
موارد احتیاط :
دستها و چشمها را در صورت آلوده شدن به دارو سریعا با آب بشویید .

 
شرایط نگهداری:در جای خشک و خنک نگهداری کنید .

 
زمان پرهیز از مصرف:
حداقل 14 روز پیش از کشتار ، مصرف دارو را قطع نمایید .
شیر دامهای درمان شده 3 روز پس از قطع دارو قابل مصرف انسان می باشد .

 

بسته بندی :
ظروف پلی اتیلنی یک لیتری