شکل دارویی : محلول تزريقي 2%

تركيب: آسپرومازين مالئات 20 ميلي گرم – اكسپيانت تا 1 ميلي ليتر

مختصات: آسپرومازين يك مشتق فنوتيازيني با ويژگي اثرات آرام‌بخش، از بين برنده اسپاسم و تهوع است.

گونه‌هاي حيواني:اسب ، گاو، گوسفند، بز، سگ و گربه

موارد مصرف:به عنوان پبيش بيهوشي عمومي، دارو را 20-15 دقيقه قبل از بيهوشي عمومي تجويز كنيد.براي تحقيق درد عصبي در تركيب با ضد دردها.

براي آرام بخشي و يا تسكين حيوانات غير قابل مهار( هيجان‌زده ، تحريك شده و يا مهاجم) و قبل از اعمال تكنيك‌هاي مختلف و درمان ( به عنوان مثال همراه با بي‌حسي موضعي).

از بين برنده اسپاسم:كوليك اسپاسمي در اسب

موارد منع مصرف:تركيب با بي‌حسي اپي دورال در بي‌حسي موضعي ( تشديد كاهش فشار خون)

در مسموميت( تشنج) با استركتين و يا كزاز

در كم خوني ناشي از حجم كم خون و با شوك كم خوني.

بايد در حيوانات ناتوان و يا با نارسايي كبدي و قلبي مراقب باشيد.

هشدار: توصيه مي‌شود كه در اسب نر اين دارو فقط به طور عضلاني ترزيق شود و تا حد امكان دز را پايين نگه داريد تا از فلجي غير قابل برگشت عضه كشنده آلت تناسلي پيشگيري‌ شود.

در نژاد سگ‌هاي با سر كوتاه با احتياط مصرف شود. در مورد ضعف عمومي ، نارسايي قبلي و يا بيماري كبدي با دز كاهش يافته به كار رود.

از تجويز همراه با درمان‌هاي استرفسفات آلي(به عنوان درمان ضد كرم و با ضد كك) و بي‌حسي اپي دورال در بي‌حسي موضعي پرهيز شود.

كاربرد آن در حيوانات آبستن به دليل عبور از جفت منع مصرف دارد.

روش تجويز  و دز:آسپرومازين به صورت تزريق عميق عضلاني، زيرجلدي(در حيوانات كوچك) و يا تزريق آهسته وریدي در دزهاي ذيل به كار مي‌رود.

در اسب ، گاو ، گوسفند و بز 0.05 ميلي گرم/ كيلوگرم يا 0.125 ميلي ليتر بر 50 كيلوگرم وزن بدن ، وريدي.1-0.05 ميلي گرم /كيلوگرم و يا0.25 -0.125 ميلي ليتر بر  50 كيلوگرم ، عضلاني

پيش بيهوشي: 0.1 -0.2 ميلي‌ليتر / كيلوگرم و يا 0.2-0.1 ميلي ليتر / 20 كيلوگرم وزن بدن، با زيرجلدي

آرام بخش :

سگ: 1-0.2 ميلي گرم/ كيلوگرم و يا 0.2-0.1 ميلي ليتر / 20 كيلوگرم وزن بدن، عضلاني يا زيرجلدي.

گربه : 2-1 ميلي‌گرم / كيلوگرم و يا 0.4-0.2 ميلي ليتر/ 4 كيلوگرم وزن بدن عضلاني با زير جلدي.

عوارض جانبي:

در دز درماني:افت دماي بدن، افت فشار خون و براديكاردي متناوب، پورلاپن و نعوظ دائمي آلت تناسلي و احتمال فلجي غير قابل برگشت.

در دز بالا :اثرات خارج هرمي و جمود عضلاني ( لرزش و كندي حركت) ديرسيون سيستم عصبي مركزي بر ديرسيون تنفسي.

كاهش تعداد گبول هاي قرمز و سفيد كه منجر به خطا در آزمايش مي‌شود.

زمان پرهيز:تا كشتار وتحويل شيرك 24 ساعت

شرايط نگهداري:در دماي اتاق ( 15-25 درجه سانتيگراد) نگهداري و از نور محافظ شود.

بسته بندي:ويال 50 و 100 ميلي ليتري.