محلول ضد عفونی کننده وسیع الطیف/پاک کننده گلوتار آلدئید + ترکیب آمونیوم چهار ظرفیتی + اسید فسفریک
تركيب : ‌
آ كوا جي پي سي 10®  محتوي مواد زير است :‌
گلوتارآلدئيد                          12 درصد وزني‌
تركيب آمونيوم چهار ظرفيتي 4 درصد وزني‌
اسيد فسفريك                          0.8 درصد وزني‌
آب                                       تا 100 درصد وزني‌
موارد مصرف :
آ كوا جي پي سي 10® ‌به عنوان قسمتي از برنامه شستشو و ضدعفوني در انواع اماكن پرورش دام و طيور مانند سالن هاي مرغداري، مراكز جوجه كشي، گاوداري ها و نيز وسايل مورد استفاده در آن ها توصيه مي شود.
آ كوا جي پي سي 10® به عنوان از بين برنده  باكتري ها، ويروس ها و قارچ ها جهت ضدعفوني در واحدهاي پرورشي دام و طيور طراحي شده است. مواد موثره در آ كوا جي پي سي 10® به گونه اي همسان عمل مي كنند تا فرآورده بر روي طيف وسيعي از ميكروارگانيسم هايي كه صنعت دام و طيور روزمره با آنها در تماس است تاثير يكنواخت داشته باشد.‌
آ كوا جي پي سي 10® بر روي طيف وسيعي از باكتري ها، ويروس ها و قارچ ها موثر است.‌
طيور : موثر روي عامل بيماري هاي نيوكاسل، گامبورو، آرتريت هاي ويروسي، لارنگوتراكئيت عفوني، آدنوويروزيس(EDS, IBH) ،‌ عفونت هاي كيسه زرده، كلي سپتي سمي ها، پاستورلوز، سالمونلوز، آرتريت هاي باكتريال، عفونت هاي تنفسي ومايكوپلاسمايي‌(Mg, Ms) ،آسپرژيلوز و …‌
گاو : عامل بيماري هاي تب برفكي، اسهال ويروسي، سقط جنين عفوني، آنسفاليت، مننژيت، اورام پستان، كزاز
اسب: عامل بيماري هاي سقط جنين ميكروبي و ويروسي، رينوپنوموني ويروسي، اسهال ويروسي، آرتريت ويروسي، نفريت عفوني، اسهال عفوني، متريت عفوني، عفونت هاي تنفسي، عفونت زخم ها، برونكوپنوموني كره اسب ها، گورم، لمفانژيت و عفونت هاي نوزادان‌
گوسفند: عامل بيماري هاي آرتريت عفوني، سپتي سمي، ليستريوز، اورام پستان، عفونت زخم ها، شاربن، شاربن علامتي، كزاز ‌اين محصول در رقت هاي معمولي غيرسمي و غيرمحرك بوده و از خود لكه و رسوب به جا نمي گذارد.‌
آ كوا جي پي سي 10® تا 8 هفته بر روي سطوح تميز شده پايدار مانده و اثر خورندگي ندارد.‌
مقدار و نحوه مصرف :
به نسبت 1 به 50 قسمت آب  در مناطق آلوده، با ريسك بالا و به نسبت 1 به 200 قسمت آب جهت پيشگيري در مناطقي كه ريسك انتشار بيماري پايين است.‌
سالن هاي مرغداري و گاوداري و اصطبل ها:‌
– وسايل را تخليه نموده، بستر و كود را از محل خارج كنيد.
– براي حصول بهترين نتيجه، قبل از ضدعفوني، سطوح را كاملا تميز نماييد.
– كليه سطوح را با يك شوينده قوي بشوييد.
– تمامي سطوح را با فشار كم اسپري نماييد. تا ماده ضدعفوني تمام سطوح را بپوشاند.‌
– محل را تا خشك شدن كامل ضدعفوني خالي بگذاريد.
– بعد از قراردادن وسايل (به غير از آبخوري و دانخوري) دوباره تمام سيستم را با آب تميز بشوييد.
آبخوري و دانخوري اتوماتيك:‌
– تمام مخازن آب و آبخوري ها را تخليه نموده و سپس با آب تميز بشوييد.‌
– تمام سيستم آب را با محلول رقيق شده آ كوا جي پي سي 10® پر كرده و تا 30 دقيقه منتظر بمانيد.‌
– بعد از نيم ساعت، دوباره تمام سيستم را با آب تميز بشوييد.
آبخوري و دانخوري دستي: ‌
– وسايل دستي را ابتدا با يك شوينده شسته، سپس در محلول ‌آ كوا جي پي سي 10® به مدت نيم ساعت غوطه ور كنيد.‌
– بعد از نيم ساعت وسايل را با آب تميز بشوييد.
– اگر رسوبي روي وسايل است، ابتدا آن ها را با برس پاك كرده سپس اقدام به ضدعفوني نماييد.
– بعد از چيدن وسايل ‌ و تا ورود  گله جديد از محلولآ كوا جي پي سي 10® به صورت مه پاشي استفاده كنيد.‌
ضدعفوني هوا : ‌آ كوا جي پي سي 10®‌ را به نسبت 1 به 200 رقيق كرده و به صورت غبار به نسبت يك ليتر براي 100 مترمكعب فضا با مه پاش مورد استفاده قرار دهيد. اين عمل را دوبار در روز تكرار كنيد و مطمئن باشيد ضمن كاهش بار ميكروبي سالن، هيچ گونه اثرات جانبي بر جوجه ها نخواهد داشت.‌
وسايل نقليه : بعد از شستشوي خاك و گل از چرخ ها و زير وسايل نقليه، آنها را با محلول‌آ كوا جي پي سي 10® رقيق شده اسپري نموده يا از داخل حوضچه هاي محتوي آ كوا جي پي سي 10® عبور دهيد. هر هفته از محلول تازه استفاده كنيد.‌
شرايط نگهداري: ‌
درب ظروف را كاملا بسته و در محلي خنك (15 – 8 درجه سلسيوس) با تهويه مناسب و به دور از تابش مستقيم آفتاب نگهداري نماييد.‌
موارد احتياط‌ :‌
– به هنگام كار از پوشش مناسب، دستكش، ماسك و عينك استفاده كنيد.
– از تماس مستقيم محلول غليظ با پوست خودداري كنيد.
– از آشاميدن و استنشاق محلول غليظ اجتناب كنيد.
– در صورت تماس محلول رقيق شده با چشم و يا پوست، محل را فورا با آب پاكيزه و به دفعات شستشو دهيد.‌
– در صورت آشاميدن يا استنشاق تصادفي سريعاً به پزشك مراجعه كنيد.
(لطفا برچسب ضدعفوني را به همراه داشته باشيد.)
– از مخلوط نمودن محلول با ساير مواد شيميايي پرهيز كنيد.‌
– ظرف خالي را براساس موازين زيست محيطي از بين ببريد.
– پس از اتمام ضدعفوني ، دقت لازم بعمل آيد تا مجدداً منبع آب يا غذا به ماده ضد عفوني آ كوا جي پي سي 10® آغشته نشود.
– دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته بندي: ‌
ظروف پلي اتيلني محتوي 5 ليتر ‌