دسته دارویی: آنتی بیوتیک
ترکیب: هر 100 میلی لیتر حاوی 20 گرم اکسی تتراسایکلین می باشد .
موارد مصرف: بر بیماریهای عفونی ناشی از میکروار گانیسم های حساس به اکسی تتراسایکلین در گاو ، گوسفند و بز موثر است .
مقدار و روش مصرف:
1 میلی لیتر اکسی تترا20% ال-آ به ازا 20 کیلوگرم وزن بدن( 20میلی گرم اکسی تتراسایکلین به ازا هر کیلوگرم وزن بدن) به صورت عضلانی و تک دوز
زمان پرهیز از مصرف: گوشت 21 روز و شیر 7 روز (یا 14 بار دوشش) پس از آخرین درمان به مصرف انسان نرسد.
احتیاط : در گاو بیش از 20 میلی لیتر و در گوسفند و بز بیش از 5 میلی لیتر در یک محل تزریق نشود .
شرایط نگهداری: در بسته بندی اصلی و دور از نور و دسترس کودکان و افراد ناآگاه نگهداری شود.
بسته بندی: ویال 100 میلی لیتری