با مصرف ENTX تعادل فلور ميكروبي روده را محافظت نموده و سودآوريتان را بهينه سازيد.

 

بروز مشكلات گوارشي عمدتاً نتيجه تغيير ناگهاني تعادل جمعيت باكتريايي همراه با ظهور كوكسيديا مي‌باشد.

 

تغييرات غیر طبیعی مشاهده شده در كيفيت مدفوع براي سلامتي طيور مضر است و باعث ضعيف شدن آنها و کاهش سودآوری فارم مي‌شود.

 

ENTX تركيبي از عصاره‌هاي فعال گياهي است كه باعث اكسيداسيون كانوني غشاء كوكسيديا مي‌شود. عصاره‌هاي گياهي طبيعي جذب مواد مغذي را بهبود بخشيده و در ایجاد يك تعادل خوب بين انگل و ميزبان شركت مي‌نمايند.

 

ENTX لانه‌گزيني فلور ميكروبي روده و تعادل آن را در دوره آغازین بهم نمي‌زند و جمعيت باكتري‌ها را در دوره‌هاي رشد و وزنگيري تنظيم می‌نماید.

 

ENTX عوارض مرتبط با كوكسيدياها را كنترل نموده و در نتيجه باعث بهبود كيفيت بستر مي‌شود.

 

با تنظيم دفع روده‌اي، مدفوع توليد شده توسط طيور رطوبت كمتري خواهد داشت.

 

با استفاده از ENTX پرنده‌ها احساس راحتي بيشتري مي‌كنند، مشكلات دوره پرورش آنها كاهش یافته و بهره‌وري خوراك بيشتر مي‌شود.

 

بطور خلاصه با مصرف ENTX تعادل ميكروبي روده را حفظ نموده و بهره‌وري خود را افزايش دهيد.

 

 
نتایج مصرف انتکس

 

– متعادل شدن فلور ميكروبي روده

– كاهش رطوبت مدفوع و بهبود كيفيت بستر

– طيور سالم

– مقاومت در برابر مشكلات بهداشتي

– افزودن ارزش غذايي خوراك

– بهبود سودآوري

 

 
نحوه مصرف:
طيور گوشتي:

 

– روش استاندارد: مصرف 500 گرم در تن ENTX از شروع دوره (روز صفر) تا 14 روزگي و ادامه مصرف تا زمان كشتار به ميزان 1 تا 1.2 كيلوگرم در تن ENTX

 

– روش توصيه شده بر روي برچسب: افزودن 600 گرم در تن ENTX از شروع دوره(روز صفر) تا 28 روزگي و ادامه مصرف تا زمان كشتار به ميزان 1 كيلوگرم در تن ENTX

 

بوقلمون:

 

– روش استاندارد: مصرف 600-400 گرم در تن ENTX از شروع دوره (روز صفر) تا 14 روزگي و ادامه مصرف تا زمان كشتار به ميزان 1 تا 1.5 كيلوگرم در تن ENTX

 

– روش توصيه شده بر روي برچسب: افزودن 600 گرم در تن ENTX از شروع دوره تا 28 روزگي و ادامه مصرف تا زمان كشتار به ميزان 1 تا 1.5 كيلوگرم در تن ENTX