دسته دارویی : آنتی بیوتیک
ترکیب : هرکیلوگرم حاوی:
اکسی تتراسایکلین (بیس ) 500 گرم
موارد مصرف :
پریمیکس اکسی تتراسایکلین 50% برای درمان بیماریهای زیر بکار می رود:
– CRD  و CRD Complex .
– سینوزیت و عفونتهای فوقانی دستگاه تنفسی.
– عفونتهای دستگاه گوارش، اسهال نامشخص.
– وبای مرغان ، بیماری تاج آبی و هگزامیتیازیس.
مکانیسم اثر: اکسی تتراسایکلین با ممانعت از اتصال آمینواسیل ترانسفراز ریبونوکلئیک اسید بر روی ریبوزوم ( واحدS 30 ریبوزومال) از سنتز پروتئین  توسط باکتری در حال رشد جلوگیری می نماید.
فارماکوکینتیک: اکسی تتراسایکلین متعاقب تجویز خوراکی، به خوبی از قسمت فوقانی روده کوچک جذب شده و بطور وسیعی در بدن منتشر می شود به طوریکه در اغلب بافتها و مایعات بدن قابل جستجو می باشد.
راه عمده دفع دارو از طریق مدفوع و حدود 20% نیز از طریق ادرار می باشد.
مقدار و روش مصرف :
طیور: 200 تا 500 گرم در یک تن خوراک به مدت 5تا7 روز.
زمان پرهیز از مصرف : گوشت 7-5 روز و تخم مرغ 7 روز پس از آخرین تجویز دارو مورد مصرف انسان قرار نگیرد.
موارد منع مصرف : در موارد حساسیت به اکسی تترا سایکلین مصرف نگردد. اکسی تترا سایکلین مانند همه تتراسایکلین ها نباید با پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزیدها مصرف گردد.
مصرف همزمان تتراسایکلین ها از جمله اکسی تترا سایکلین با بی کربنات سدیم، کائولین، پکتین، سالیسیلات و بیسموت مجاز نمی باشد. اکسی تترا سایکلین ها با کاتیونهای دو و سه ظرفیتی مثل آلومینیوم ، کلسیم ، منیزیم، روی وآهن تداخل دارند. از مصرف همزمان این دارو با ترکیبات حاوی کلسیم ، آهن و ملین های حاوی منیزیم خودداری گردد.
شرایط نگهداری : در محل خشک وخنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  5 کیلوگرم