شکل دارویی:قرص
 تركيب‌ :
هر قرص‌ حاوي‌ 100 ميلي‌گرم‌اكسي‌تتراسايكلين‌ هيدروكلرايد مي‌باشد.
موارد مصرف‌:::اکسی تیلین 100 جهت‌ پيشگيري‌ و درمان‌ عفونت‌هاي‌ناشي‌ از باکتریهای‌‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌ از قبيل‌عفونت‌هاي‌ گوارشی‌، تنفسی‌، ادراري‌ ـ تناسلي‌،جلدي‌، مفصلي‌ و ساير بيماري‌هاي‌ عفوني‌ کاربرد دارد.
مقدار و روش مصرف‌::
نشخواركنندگان‌ :معمولاً گوساله‌، بره‌ و بزغاله‌)
 11-22ميلي‌گرم‌ اكسي‌تتراسايكلين‌ به‌ ازاي‌ هر يك‌ كيلوگرم‌ وزن‌زنده‌ دام‌ در 3 يا 4 نوبت‌ به‌ مدت‌ 3 تا 5 روز.
گوشتخواران‌:سگ‌ و گربه‌)
 33-110 ميلي‌گرم‌اكسي‌تتراسايكلين‌ به‌ ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ در 3 يا 4نوبت‌ به‌ مدت‌ 3 تا 5 روز.
طيور خانگي‌:
روزانه‌ یک چهارم تا يك‌ قرص کامل ‌به‌صورت‌ دوزهاي‌ منقسم‌ و به‌ مدت‌ 3 تا 5 روز.
نکات قابل توجه:
• خوراندن‌ آنتي‌بيوتيك‌ به‌ نشخواركنندگان‌ بالغ‌ به‌علت‌ايجاد عوارض‌ موقت‌ گوارشي‌ جايز نيست‌.
• در برخي‌ اسب‌ها و كره‌ اسبها كه‌ تحت‌ تأثير استرس‌ قرارداشته‌اند، پس‌ از خوراندن‌ اكسي‌تتراسايكلين‌ ممكن‌ است‌عوارض‌ گوارشي‌ خطرناك‌ ايجاد شود.
• اكسي‌تتراسايكلين‌خوراكي باعث‌ تغيير رنگ‌ دندان‌هاي‌ در حال‌ رشددر سگ‌ها و گربه‌هاي‌ جوان‌‌ مي‌شود.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌::
گوشت:  14 روز
شرايط‌ نگهداري‌::دور از نور ،‌ در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
 بسته‌بندي‌::جعبه200 عددي‌