گروه دارویی : آنتی بیوتیک

 

شکل دارویی:پودر مخلوط در دان

 
ترکیب : هر گرم از پودر حاوی 500 میلی گرم اکسی تترا سایکلین خالص می باشد .

 
مکانیسم اثر:اکسی تتراسیکلین از اتصال آمینو اسیل ترانسفرریبونوکلئیک اسید (aa- t RNA) بر روی ریبوزوم (واحد 30 ریبوزومال )جلوگیری می کند و همچنین باعث کاهش تبدیل گلوتامات به پروتئین سلولی می شود و بدین طریق مانع از سنتز پروتئین ها در باکتری ها می گردد . به طور کلی تتراسیکلین ها باکتریو استاتیک هستند، اما با غلظتهای بالا می توانند اثرات باکتریسیدی نیز داشته باشند .

 
موارد مصرف : اکسی تترا سایکلین آنتی بیوتیکی وسیع الطیف است که بر روی باکتریهای گرم مثبت و منفی و همچنین گونه های مایکوپلاسما ،ریکتزیا و کلامیدیا موثر می باشد .این دارو در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریهای  طیور نظیر کلی باسیلوز، سالمونلوز ، سی آر دی ، مایکوپلاسموز، وبای مرغان ، کوریزای عفونی استفاده می گردد .

 
مقدار و روش مصرف :
پیشگیری : 200-100 گرم از پودر اکسی تترا سایکلین 50 % در یک تن خوراک طیور به مدت 5 تا 7 روز .
درمان :  500-200 گرم از پودر اکسی تترا سایکلین 50 % در یک تن خوراک طیور به مدت 5 تا 7 روز .

 
موارد منع مصرف : از مصرف دارو در موارد بروز حساسیت دارویی و نارسایی های کبدی و کلیوی خود داری شود.

 
تداخلات دارویی : این دارو با پنی سیلین ها ، نمک های اریترومایسین ،انروفلوکساسین ،پلی میکسین B و بیکربنات سدیم نا سازگاری داشته و همچنین با کاتیونهای فلزی از قبیل کلسیم ،منیزیم و آهن ایجاد کمپلکس شیمیایی می نماید .

 
زمان پرهیز از مصرف :
گوشت طیور:7 روز
تخم مرغ :7روز

 

شرایط نگهداری : در مکان خشک و دردمای بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری نمایید . پس از مصرف درب بسته را بخوبی ببندید .

 

بسته بندی : بسته های 1 و 5 کیلویی