تعریف :اکسی استات مخلوطی است از چند آنتی اکسیدانت مختلف به انضمام اسید سیتریک با خاصیت نفوذ کنندگی بسیار خوب جهت حفظ کیفیت چربی‌ها، ویتامین‌ها، پودر ماهی، پودر گوشت و ….

تركيب:

Butylated Hydroxy Anisole    (BHA)                                              (E 320)

Butylated Hydroxy Toluene  (BHT)                                                (E 320)

Ethoxyquin                                                                                          (E 320)

Sodium Citrate                                                                                     (as a chelating)

جهت محفاظت مطلوب از مواد حساس به خود اکسیداسیون، سه آنتی اکسیدانت مختلف باخاصیت سینرژستیک در اکسی استات به کار رفته است.

اسید سیتریک موجود در اکسی استات بامهار یون‌های فلزات، بدون دخالت در خاصیت آنها با ایجاد شلاته عمل کاتالیزاتوری این عناصر را مختل نموده و در نتیجه مانع ایجاد رادیکال‌های آزاد می‌گردد.

مزایایاکسی استات:

– ممانعت از به وجود آمدن رادیکال‌های آزاد از طریق شلاته  به وسیله اسید سیتریک.

– جلوگیری از افزایش رادیکال‌ها به وسیله سه آنتی اکسیدانت موجود با خاصیت سینرژنتیک(BHAباBHTو BHTبا EQ).

– حفظ  کیفیت مکمل‌های ویتامینه، پودر ماهی، پودر گوشت، چربی‌ها، و سایر مواد خوراکی چربی‌دار.

– پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کمبود ویتامینEنظیر انسفالومیلیت در طیور و کاهش نیاز به این ویتامین در جیره.

میزان مصرف:

– خوراک آماده مصرف 150 گرم در تن

پودر گوشت، خوراک ماهی و میگو: 250گرم در تن

 پودر ماهی، مکمل‌های ویتامینه و چربی‌ها و 1000گرم در تن

بسته بندی: به کیسه‌های کاغذی چند لایه همراه با پوشش داخلی آلومینیومی به وزنی 25 کیلوگرم