تعریف : منبوتون يكي از مشتقات پروبيوتيك اسيد بوده كه داراي تاثير بر لوله گوارشي خصوصاً كبد، لوزالمعده ومعده مي‌باشد.

اين ماده در نشخواركنندگان ترشح صفرا و بيگمانها و املاح صفرواي را افزايش مي‌دهد.

البته لازم به ذكر است كه اين ماده در سگ، موجب كاهش اين املاح شده ولي حجم صفرا افزايش مي‌يابد.

در معده ترشح شيره معدي وبخصوص پپسين با اين دارو افزايش مي يابد.

نتيجه اين فعاليت ها، افزايش جذب و هضم مواد در لوله گوارش مي باشد.

خصوصيات :

–  ايندايجست موجب افزايش ژنج برابري توليد پپيسنوژن مي‌گردد .

– ايندايجست توليد صفرا را دو برابر مي‌كند .

– ايندايجست جريان صفرا را افزايش مي‌دهد.

– ايندايجست توليد تريپسينوژن را تا 5 برابر افزايش مي‌دهد.

– ايندايجست تاثر خود را تا سه ساعت پس از تزريق حفظ مي‌كند.

مزايا :

–  تجزيه شدن بهتر پروتئين ها به پلي پپتيدها

– دفع سريعتر متابوليت هاي مضر و عادي سازي فعاليت كبد، هضم بهتر ليپيدها

– بهبود فرايند تجزيه پروتئينها به اسيدهاي آمينه

– بهره‌وري دام از تاثيرات درماني طولاني

موارد مصرف : تحريك فعاليت معده ، دوازدهه، و صفرا در شرايطي كه به افزايش ترشحات گوارشي نياز باشد مانند:

گاو: سوء هضم ، توكسمي؛ كتوز؛ آنوركسي، نارسايي هاي كبد و لوزالمعده

گوسفند و بز: سوء هضم ، توكسمي، مسموميت، نارسايي هاي كبد و لوزالمعده

سگ: سوء هضم، توكسمي، يبوست، آنوركسي، نارسايي هاي كبد و لوزالمعده

ميزان و روش مصرف  :

گاوبالغ: 20 تا 40 ميلي ليتر از دارو به ازاي هر راس در روز به صورت تزريقي عضلاني عميق.

گوسفند و بز: 5 تا 15 ميلي ليتر ( بسته به جثه حيوان) به ازاي هر راس در روز به صورت تزريقي عضلاني عميق.

سگ: 1/0 ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در روز به صورت تزريقي عضلاني عميق

موارد منع مصرف :

–  براي حيوانات مبتلا به مشكلات قلبي مصرف نشود.

– براي حيوانات مبتلا به هيپرترمي مصرف نشود.

– براي حيوانات مبتلا به انسداد مجاري صراوي ( مانند گوسفندان مبتلا به انگل هاي صفراوي) مصرف نشود.

– به هيچ وجه براي گربه مصرف نشود.

مصرف در زمان شيردهي وبارداري  :

در يك سوم انتهاي دوره آبستني مصرف نشود.

تداخل دارويي  : همراه با محلول هاي حاوي كلسيم، پني سيلين پروكائيين و ب كمپلكس تزريق نشود.

هشدارات لازم در هنگام مصرف دارو :

گوشت: 12 روز

شير: 4 روز

بسته بندي: ويال 30 ميلي لیتری