تعریف : ثابت شده است كه متيونين مهمترين اسيد آمينه در ارتباط با توليد شير در گاوهاي شيرده است،  اورمت با بهره گيري از پوشش مقاوم، بعد از عبور از شكمبه مستقيماً در روده جذب  مي شود.

از تاثيرات ديگر متيونين مي توان به افزايش جذب پروتئين، حفظ سلامتي بدن و بهبود باروري اشاره نمود.كمبود متيونين مي تواند منجر به بيماري كتوز شود.

ماده موثره: DL-Methionineبه همراه  چربي و فيبرهاي گياهي به عنوان محافظ

  ظاهر

ميكروانكپسوله

رنگ

عاجي

طعم

ماهي

دانسيته ظاهر

0.695-0.670   g/ml

دانسيته انتشار

0.715 – 0.745  g/ml

توانايي جاري شدن ( فراواني، ريزش، روان بودن)

12-13 ثانيه / 200 گرم

زاويه گردش يا دوران كردن

36-39  درجه

آلودگي به خاك Heubach

‹50µg/50g

مزاياي مصرف:

1-افزايش شير

2-افزايش درصد پروتئين شير

3-كاهش تعداد سلول هاي سوماتيك شير.

4-بهبود توليد مثل و باروري، تحريك توليد پروژسترون در نزديكي زمان تلقيح.

5-كاهش تعداد تلقيح ( كاهش فاصله زايمان تا اولين تلقيح منجر به آبستني).

6-كاهش ميزان اوره شير.

7-كاهش بيماري هاي متابوليك

زمان مصرف: 24 ماه پس از توليد

 شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك و در بسته هاي اصلي نگهداري شود.

بسته بندي:اين محصول در كيسه هاي 25كيلوگرمي عرضه مي گردد.