گروه دارویی: پروبیوتیک
شکل دارویی: پودر مخلوط در دان
تركيب:  هر کیلوگرم پودرحاوی:

مخمر سلنیوم (ساکارومایسس سرویسیا)

990

گرم

ویتامین E

10

گرم

مکانیسم اثر:
ویتامین  Eو سلنیوم درمتابولیسم سولفور دخالت دارند. ویتامین E اثرات آنتی اکسیدانی دارد و بهمراه سلنیوم از همولیز گلبولهای قرمز جلوگیری می کند و باعث جلوگیری از اکسیداسیون چربی ها و افزایش عمر اسیدهای چرب غیراشباع می شود. همچنین باعث تثبیت و حفاظت غشاء سلولی شده و تشکیل رادیکالهای آزاد و پراکسیدها را از اسیدهای چرب غیر اشباع متوقف می کند.
گونه هدف :
 دام ( گاو ، گوسفند) و طيور
مزایای مصرف:
– افزایش فعالیت سیستم ایمنی
– بهبود ضریب تبدیل غذایی
– افزایش میزان وزن
– افزایش سرعت تخمگذاری درطیور
– بهبود عملکرد کلیه وکبد در طیور
مقدار و روش مصرف:
 طیور : 100 تا 200   گرم در هر تن دان نهایی درطول دوره پرورش
 گاو و گوسفند: 100 تا 300   گرم در هر تن خوراک درطول دوره پرورش
*توصیه شده است که مخمر سلنیمی آلی (به همراه ویتامین E ) به طور مداوم به همراه جیره غذایی برای بدست آوردن بهترین نتیجه استفاده گردد.
توجه: هیچگونه منع مصرف، تداخل دارویی و زمان پرهیز از مصرف در رابطه با این محصول وجود ندارد.
شرايط نگهداری:
در جاي خشك، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداري شود.
بسته بندی:
بسته های کاغذی چند لایه یا استوانه ای پلاستیکی نیم و یک کیلوگرمی