دسته دارویی : آنتی بیوتیک
ترکیب : هرمیلی لیتر حاوی 100 میلی گرم انروفلوکساسین  می باشد.
موارد مصرف : انروفلوکساسین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف بوده که حتی در دزاژپایین بر روی بیماریهای ناشی از باکتریهای گرم مثبت،گرم منفی و مایکوپلاسماها در جوجه های گوشتی ،مرغ مادرگوشتی و بوقلمونها موثر می باشد.
از جمله موارد مصرف این دارو می توان به عفونتهای ناشی از اشریشیا کلی(کلی باسیلوز و کلی سپتی سمی)،پاستورلامولتوسیدا( وبای مرغان)، هموفیلوس گالیناروم (کوریزای عفونی)،سالمونلا، مایکوپلاسماها(CRD،…) و سایر عفونتهای ناشی از باکتریهای حساس به انروفلوکساسین اشاره کرد.
بطور کلی انروفلوکساسین جهت درمان انواع عفونتهای دستگاههای تنفسی،گوارشی،ادراری و پوستی بکار می رود. این دارو در برابر بیماریهای دستگاه تنفسی ناشی از E.Coli و مایکوپلاسماگالی سپتیکوم به سرعت عمل می کند.
* در مواقع مقاومت باکتریها به فلوروکینولونها از مصرف انروفلوکساسین خودداری گردد.
مقدار و روش مصرف : تجویز دارو از طریق آب آشامیدنی و به شکل زیر می باشد:
جوجه های گوشتی و بوقلمونها: 0.5 میلی لیتر دریک لیتر  آب آشامیدنی (1 لیتر در 2000 لیتر آب )به مدت 5-3 روز (10 میلی گرم انروفلوکساسین برای هر کیلوگرم وزن بدن)
مرغ مادر گوشتی : 1 میلی لیتر دریک لیتر  آب آشامیدنی (1 لیتر در 1000 لیتر آب )به مدت 5-3
* جهت درمان بیماریهای سالمونلوز و پاستورلوز دوره درمان 10-5 روز می باشد.
زمان پرهیز از مصرف : گوشت جوجه های گوشتی و بوقلمونها تا 4 روز پس از آخرین درمان نباید مورد مصرف انسان قرار گیرد.
موارد منع مصرف :
– همزمان با ماکرولیدها و تتراسایکلین ها بعلت اثر آنتاگونیستی تجویز نگردد.
– همزمان با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی تجویز نگردد.
– همزمان با موادی که حاوی منیزیم ،کلسیم و آلومینیوم هستند تجویز نگردد(این عناصر می توانند موجب کاهش جذب انروفلوکساسین گردند.)
– در مرغهای تخمگذاری که محصول آنها مصرف انسانی دارد استفاده نگردد.
– در پولتهایی که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد تا 4 هفته به شروع تخمگذاری مصرف نشود.
– در موارد حساسیت به کینولونها مصرف نشود.
موارد احتیاط:
– قبل از افزودن دارو، مخزن آب آشامیدنی می بایست کاملاٌ تمیز و سپس مورد استفاده قرار گیرد.
– هنگام کار با دارو از دستکش غیر قابل نفوذ استفاده گردد.
– دستها پس از استفاده از دارو شسته شود.
– در صورت پاشیده شدن دارو بر روی پوست و یا داخل چشم فورا با آب فراوان شسته شود.
– در هنگام کار با دارو از خوردن ،آشامیدن و سیگار کشیدن اجتناب گردد.
– آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
– در طول درمان فقط آب حاوی دارو در اختیار حیوان قرار گیرد.
– پس از باز شدن درب بطری دارو، حداکثر تا 3 ماه از آن استفاده گردد.
شرایط نگهداری : در محل خشک وخنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  250 میلی لیتر ،1 لیتر و 5 لیتر