شكل دارو:انروفلوكساسين 10%- محلول خوراکی
حيوان:دام و طيور
تركيب دارو:هر لیتر محلول خوراكي انروزند حاوی 100 گرم انروفلوکساسین است .
دز مصرفي :
 طيور: 1 لیتر انروزند در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
در مورد سالمونلوز یا پاستورلوز دوره درمانی 10-5 روز باید اعمال شود .
روش تجويز:خوراکی
توصيه هاي لازم زمان تجويز:مصرف همزمان انروزند  با فلورفنيكل ، تتراسایکلین ها و ماکرولیدها به علت احتمال بروز اثرات آنتاگونیستی توصیه نمی شود
زمان پرهيز از دارو:
موارد مصرف:انروزند برای درمان بیماری های ناشی از باکتری های گرم مثبت و منفی هوازی و مایکوپلاسما ها در مرغ و بوقلمون نظیر CRD ، کلی سپتی سمی ، وبای مرغ ها ، کوریزای عفونی ، سالمونلوز و سایر عفونت های ناشی از باکتری های حساس به این دارو استفاده می گردد.
موارد منع مصرف:در مرغ 9 روز و در بوقلمون 11 روز قبل از کشتار مصرف دارو باید قطع گردد.
عوارض جانبي
احتياطات لازم
شرايط نگهداري:در دماي زير 30 درجه سانتي گراد و دور از تابش نور و در ظروف دربسته نگهداري شود. از يخ زدگي محافظت شود.