شکل دارویی: پودر مخلوط در دان
تركيب‌ : هر كيلوگرم‌ از پودر حاوي‌ 500 گرم‌اكسي‌تتراسايكلين بصورت Base‌ مي‌باشد.
موارد مصرف‌::
اكسي‌تتراسايكلين‌ براي‌ پيشگيري‌ ودرمان‌ بيماري‌هاي‌ زير به‌كار مي‌رود:
– درمان‌ سينوزيت‌ و عفونت‌هاي‌ فوقاني‌ دستگاه‌ تنفسي‌
– پيشگيري‌ و درمان‌ بيماري‌هاي‌ مزمن‌ تنفسي‌ (CRD)
ـ پيشگيري‌ و درمان‌ عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ گوارش‌،اسهال‌هاي‌ ميكروبي‌ و اسهال‌ سفيد جوجه‌ها ناشي‌ ازسالمونلا پلوروم‌ و پاراتيفوئيد
ـ پيشگيري‌ از بروز استرس‌ها و همچنين‌ به‌عنوان‌ يك‌آنتي‌بيوتيك‌ عامل‌ رشد
موارد منع‌ مصرف‌::
– مصرف‌ هم‌زمان‌ اين‌ دارو باداروهاي‌ حاوي‌ يون‌ كلسيم‌، منيزيم‌، آهن‌ و سديم‌ به‌علت‌تشكيل‌ كمپلكس‌ با تتراسايكلين‌ها مجاز نمي‌باشد.
– از تجويز هم‌زمان‌ اين‌ دارو با پني‌سيلين‌ها خودداري‌ گردد.
مقدار و روش مصرف‌::
پيشگيري‌: 100 تا 200 گرم‌ اكسي‌وت‌ 50% در يك‌تن‌ دان‌
درمان‌: 200 تا 500 گرم‌ اكسي‌وت‌ 50% در يك‌ تن‌دان‌
مدت‌ درمان‌5 الی 7 روز می باشد.
 اكسي‌وت‌ 50% را مي‌توان‌ به‌ميزان‌ 100 تا 200 گرم‌ در 500 ليتر آب‌ آشاميدني‌ نيزمورد استفاده‌ قرار داد.
نکات قابل توجه:
– اكسي‌تتراسايكلين‌ آنتي‌بيوتيك‌بي‌خطري‌ است‌ كه‌ مصرف‌ آن‌ هيچ‌گونه‌ مسموميتي‌ درطيور ايجاد نمي‌كند.
– محلول‌ آماده‌ شده جهت مصرف‌ (آب‌ آشاميدني‌ حاوي‌ دارو)بايد تا 12 ساعت‌ پس‌ از تهيه‌، مصرف‌ شود.
زمان‌ پرهيز از مصرف:‌
– مصرف‌ اين‌ دارو باید14روزقبل‌ از كشتار طيور قطع‌ شود.
– تخم‌ پرندگاني‌ كه‌ تحت‌ درمان‌ با اين‌ دارو هستند تا هفت‌روز پس‌ از آخرين‌ تجويز دارو نبايد مورد مصرف‌ غذايي‌انسان‌ قرار گیرد.
شرايط‌ نگهداري‌::دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي‌::ساشه‌ 1000 گرمي‌‌