گروه دارویی:
آنتي‌بيوتيك گروه سفالوسپورين

 
ترکیب:
هر ويال حاوي:
Ceftiofur Sodium    1    g

 
فارماكولوژي:
سفتيوفور پس از تزريق به سرعت به فوروئيك اسيد و دسفورويلسفتيوفور تجزيه مي‌گردد. دسفورويلسفتيوفور به عنوان ماده فعال موجب مهار سنتز ديواره سلولي (مرحله سوم) در باكتري‌هاي حساس در حال تكثير مي‌گردد. اين دارو به صورت آزمايشگاهي طيف اثر گسترده‌اي بر عليه بسياري از پاتوژنها نظير بسياري از گونه‌هاي پاستورلا، استرپتوكوكوس، استافيلوكوكوس، سالمونلا و E.coli دارد.

 
فارماكوكينتيك:
حجم توزيع دسفورويلسفتيوفور به عنوان متابوليت فعال در بدن گاو در حدود 0.3 ليتر به ازاي هر كيلوگرم است. حداكثر غلظت بعد از حدود 30 الي 45 دقيقه متعاقب تزريق عضلاني و به ميزان 7 ميكروگرم در ميلي‌ليتر به دست مي‌آيد. نيمه عمر حذفي اين دارو به صورت تقريبي بين 8 الي 12 ساعت مي‌باشد.

 
موارد مصرف:
اين دارو در درمان بيماري‌هاي تنفسي گاو (مانند تب حمل و نقل و پنوموني) كه ناشي از پاستورلا هموليتيكا و يا مولتوسيدا و هموفيلوس سومنوس در گاوهاي شيري و يا پرواري مي‌باشد مورد مصرف دارد. همچنين اين دارو در درمان بيماري ناشي از استرپتوكوكوس زواپيدميكوس در اسب نيز مصرف مي‌گردد. سفتيوفور همچنين در درمان گنديدگي سم خصوصاً در موارد ناشي از نكروباسيل ميان انگشتي كه فوزوباكتريوم نكروفروم و باكتروئيدس ملانينوژنيكوس دخيل باشند قابل مصرف مي‌باشد. در درمان عفونت رحمي پس از زايمان، ناشي از ميكروارگانيسم‌هاي حساس به سفتيوفور كاربرد دارد. اين دارو در درمان دام‌هاي كوچك نيز مي‌‌تواند مفيد واقع گردد اما اطلاعات كمي براي توصيه‌ي مصرف آن وجود دارد. در طيور و بوقلمون براي جلوگيري از مرگ جوجه‌هاي يكروزه ناشي از E.coli و يا استافيلوكوكوس آرئوس اين دارو مصرف مي‌گردد.

 
مقدار و روش مصرف:
جهت به دست آوردن سوسپانسيون مناسب براي تزريق، 20 ميلي‌ليتر آب استريل تزريقي به ويال اضافه نموده به خوبي تكان دهيد تا يك سوسپانسيون يكدست بدست آيد. مي‌توان اين دارو را به صورت زير جلدي و يا داخل عضلاني عميق تزريق نمود.
گاو و گوسفند: 1 تا 2 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه يكبار به مدت 3 تا 5 روز متوالي به صورت زيرجلدي و يا داخل عضلاني تزريق گردد.
اسب: 2 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه يكبار تا 48 ساعت پس از برطرف شدن علائم كلينيكي بيماري به صورت زيرجلدي و يا داخل عضلاني تزريق گردد.
طيور (مرغ و بوقلمون): در جوجه‌هاي يكروزه 0.08 تا 0.20 گرم به ازاي هر قطعه به صورت زيرجلدي در ناحيه گردن تزريق گردد.
دوزهايي كه در ادامه ذكر مي‌گردد مطابق با دستنامه دارويي دامپزشكي Plumb ويرايش چهارم مي‌باشد:
سگ و گربه: براي درمان عفونت‌هاي مجاري ادراري، 2.2 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به صورت زيرجلدي به مدت 5 تا 14 روز
شترمرغ: 10 تا 20 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلاني روزانه دوبار
لاك پشت: جهت درمان عفونت‌هاي تنفسي 4 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن روزانه يكبار به مدت 2 هفته

 
موارد هشدار و منع مصرف:
در صورت وجود سابقه حساسيت منع مصرف دارد. در صورت وجود سابقه حساسيت به ساير بتا- لاكتام‌ها با احتياط مصرف گردد. در صورت مصرف همزمان با آمينوگليكوزيدها به علت افزايش احتمال بروز سمت كليوي با احتياط مصرف گردد. اين دارو از جفت عبور مي‌نمايد با وجود عدم ثبت مدركي دال بر اثر سوء بر جنين، در حيوانات آبستن تنها در زماني كه فوايد استفاده از آن بر ريسك‌هايش برتري داشته باشد استفاده گردد.

 
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت: 8 ساعت    شير: ندارد

 
شرایط نگهداري:
در دماي 2 تا 8 درجه سانتي‌گراد (درون يخچال) نگهداري گردد.
پس از مخلوط كردن با آب استريل تزريقي، در دماي يخچال تا 7 روز و در دماي 15 تا 30 درجه سانتي‌گراد تا 12 ساعت قابل نگهداري است.
دور از ديد و دسترس كودكان نگهداري شود.

 
بسته‌بندي:
ويال 1 گرمي