شکل دارویی: پودر محلول در آب
تركيب‌ : هر ساشه‌ حاوی:
33.3 گرم‌ لينكومايسين‌‌هيدروكلرايد
66.7 گرم‌ اسپكتينومايسين سولفات‌‌
موارد مصرف‌:::
ترکیب لينكومايسين‌ و اسپكتينومايسين‌ بااثرسينرژيسم‌ بر روي‌ باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌ مؤثربوده‌ و براي‌ كنترل‌ و درمان‌ سي‌. آر. دي‌ و سي‌. آر. دي‌كمپلكس‌ در جوجه‌، پولت‌، مرغ‌ تخمگذار و بوقلمون‌ (كه‌معمولاً باعث‌ تلفات‌ و ضايعات‌ بي‌شماري‌ از قبيل‌ كاهش‌وزن‌، كم‌ شدن‌ كيفيت‌ گوشت‌ و تبديل‌ مواد غذايي‌ در بدن‌و همچنين‌ كاهش‌ ميزان‌ تخم‌مرغ‌ و جوجه‌درآوري‌مي‌شود) به‌كار مي‌رود. به‌علاوه‌ اين‌ دارودر كنترل‌ و درمان‌ اسپيروكت‌ طيور نيز كاملاً مؤثر بوده‌ ودر ازدياد وزن‌ جوجه‌ها و بالا بردن‌ مقاومت‌ بدن‌ طيور درمقابل‌ بيماري‌هاي‌ عفوني‌ تأثير قابل‌ ملاحظه‌اي‌ را دارامي‌باشد.
مقدار و روش مصرف‌:
‌ كنترل‌ سي‌. آر. دي‌ و سي‌. آر. دي‌ كمپلكس‌(مايكوپلاسما + E.Coli)
 بهتر است‌ محتوي‌ يك‌ ساشه‌ رادر 200 ليتر آب‌ آشاميدني‌ حل‌ كرده‌ و در 3 تا 5روز اول‌ پس‌ از خارج‌ شدن‌ جوجه‌ها از تخم‌ به‌ آنها بخورانید، سپس‌ در سن‌ 4 هفتگي‌ يا متعاقب‌ هرواكسيناسيون‌ يا استرس‌، مجدداً به‌ مدت‌ يك‌ تا دو روزدارو تجويز شود.
درمان‌ سي‌. آر. دي‌ و سي‌. آر. دي‌ كمپلكس
محتوي‌ يك‌ ساشه‌ را در 200 ليتر آب‌آشاميدني‌حل‌ كرده‌ و به‌ مدت‌ 3 تا 5 روز در اختيارآنها قراردهید. بسته‌ به‌ شدت‌ بيماري‌، درمان‌ مي‌تواند تا7روز ادامه‌ يابد.
جهت ازدياد وزن‌ جوجه‌ها:
 محتوي‌ يك‌ ساشه‌ را در200 ليتر آب‌ آشاميدني‌ حل‌ كرده‌ و در 5 تا 7 روز اول‌زندگي‌ به‌ جوجه‌ها بخورانید.
نکات قابل توجه:
• چنانچه‌ 3 تا 5 روز پس‌ از مصرف‌ اين‌ دارو، پيشرفتدرماني‌ ‌قابل‌ توجه‌ حاصل‌ نشود حتماً بايد در تشخيص‌بيماري‌ تجديدنظر گردد.
• به‌جز طيور، ساير حيوانات‌ نبايستي‌ از آب‌ آشاميدني‌محتوي‌ دارو مصرف‌ كنند.
• اسپکتینولین ‌داروي‌ بسيار مطمئن‌ و بی خطری است‌، به‌طوري‌ كه‌مصرف‌ 10 برابر ميزان‌ توصيه‌ شده آن،‌ حتي‌ اگر به‌ مدت‌طولاني‌ 28 روز خورانيده‌ شود، كوچك‌ترين‌ تأثير سويي‌در سلامت‌ و كيفيت‌ گوشت‌ طيور نخواهد داشت‌..
• از مصرف دارو در مرغان تخمگذاری که تخم آنها مصرف انسانی دارد پرهیز گردد.
زمان‌ پرهيز از مصرف‌:
گوشت:2 روز
   تخم مرغ:2 روز
شرايط‌ نگهداري‌:
دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
بسته‌بندي:‌ ساشه‌ های150 گرمي‌