گروه دارويي: آنتي بيوتيك

تركيب:  هر 210 ميلي ليتر شامل

اكسي تتراسايكلين ( هيدرو كلرايد)

4200 ميلي‌گرم

ويوله ژانسين

420 ميلي گرم

مواد همراه تا

210 ميلي‌گرم

موارد مصرف : اسپري اكسي تتراسايكلين با تاثیر عالي برروي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي بيماريزا جهت درمان عفونت هاي جلدي حاصل از استافيلوكوك و استرپتوكوك، درمان عفونت هاي سم ، درمان عفونت هاي ثانويه ناشي از بيماري هاي انگلي پوستي، التيام و بهبود سريع زخم‌هاي باز، آبسه، بريدگي ، پوستول و پيشگيري از عفونت هاي بعد از عمل جراحي و اخته كردن در دام ها توصيه مي‌گردد.

مقدار و طريقه مصرف : ابتدا محل مورد نظر را تميز نموده، سپس آن را 2 تا 3 بار در روز اسپري نماييد.

احتياط :

– دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

– از قرار دادن قوطي خالي در آتش خودداري كنيد.

 – پس از استفاده قوطي را سوراخ نكنيد.

شرايط نگهداري :در جاي خشك و خنك و دور از نور و حرارت نگهداري شود.

بسته بندي:جعبه 50 عددي