کرباسالات کلسیم+ ویتامین C
پودر محلول در آب
دسته دارویی : ضد تب، ضد درد، ضد التهاب
ترکیب : هرگرم حاوی:
کرباسالات کلسیم: 770 میلی گرم معادل 600 میلی گرم آسپیرین
آسکوربات سدیم: 75.2 میلی گرم معادل 66.5 میلی گرم ویتامین ث
موارد مصرف :
1- پایین آوردن تب حاصل از : استرسهای ناشی از گرما، حمل و نقل، واکسیناسیون و التهاب، پایین آوردن تب در بیماریهای عفونی
2- کاهش درد ناشی از عوامل گوناگون
3- کاهش التهاب های ناشی از عوامل گوناگون به عنوان یک داروی ضدالتهاب غیر استروئیدی
توجه: ارسپیرین ث® برخلاف آسپیرین خالص، عوارض تحریک کنندگی کمتری روی مخاط دستگاه گوارش دارد.
مقدار و روش مصرف :
طیور: یک ساشه(200 گرم) ارسپیرین ث ®در 500 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 روز.
گاو: 200-160 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن بدن دو نوبت در روز.
اسب: 80-50 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن بدن دو تا سه نوبت در روز
سگ: 40-15 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن بدن دو نوبت در روز
گربه: 15 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم وزن بدن هر 48 ساعت
زمان پرهیز از مصرف :7 روز قبل از کشتار مصرف دارو را قطع نمایید.در مرغهای تخمگذار در طول مدت درمان تخم مرغ آنها به مصرف انسان نرسد.
موارد منع مصرف: در دوران آبستنی استفاده نشود.
موارد احتیاط :
آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
شرایط نگهداری : درمحل خشک وخنک، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  200 گرم