دسته دارویی : ضدعفونی کننده و تمیز کننده
ترکیب : هر 100 میلی لیتر حاوی 10 گرم پوویدون –یداین(یک درصد ید فعال)می باشد.
موارد مصرف :
محلول ارس پوویتادین یک ضدعفونی کننده قوی و وسیع الطیف است که بر انواع میکروارگانیسم ها از قبیل باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی و اشکال وجتاتیو با کتریها،ویروس ها، قارچها و کپک ها موثر است.
این محلول بدون رقیق سازی برای ضدعفونی زخم ها، خراشها،بریدگیها و سوختگیهای سطحی،ضدعفونی سطح خارجی پستان و محل جراحی قبل و بعد از اعمال جراحی استفاده می شود.
ارس پوویتادین بصورت رقیق شده جهت ضدعفونی جایگاه دام و طیور، تجهیزات و قفس ها و فضای مرغداری و نیز لوازم شیر دوشی مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای مهم این ضدعفونی کننده اثر سریع جرمیسیدی و حفظ اثر طولانی مدت آن در مجاورت مواد آلی و پروتئینی و نیز گردو غبار است.
مقدار و روش مصرف :
این محلول برای ضدعفونی زخمها ،خراشها،بریدگیها و سوختگیها و وسایل و تجهیزات مرغداریها و دامداریها طبق دستورالعمل زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
1- محلول ارس پوویتادین® بدون رقیق سازی و به طور مستقیم برای ضدعفونی زخم ها، بریدگیها و خراشیدگیها بکار می رود.
2- برای ضدعفونی وسایل و تجهیزات کلینیکی و بیمارستانی ،مرغداریها و دامداریها، از محلول رقیق شده 2.5 درصد(25 میلی لیتر در یک لیتر) و به مدت 20 دقیقه استفاده کرده و سپس با آب تمیز شستشو انجام شود.
3- از این محلول برای ضدعفونی محیط جوجه کشی ،مرغداری و گاوداری با رقت % 10(100 میلی لیتر در یک لیتر )و بصورت اسپری استفاده شود.
4- ارس پوویتادین جهت شستشوی پستان دام قبل از شیردوشی به نسبت 1 به 10 و جهت انجام تیت دیپ به نسبت 1 به 4 استفاده می شود.
موارد منع مصرف : از این محلول جهت ضدعفونی زخم های عمیق و وسیع استفاده نشود. در دوره بارداری مصرف نشود. در نوزادان بعلت امکان ایجاد عارضه هیپوتیروئیدیسم مصرف نشود.
موارد احتیاط :
– از تماس مستقیم با چشم و غشاهای مخاطی جلوگیری شود و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود.
– از استنشاق بخارات این محلول به دلیل بروز برونشیت و سایر عوارض ریوی اجتناب شود.
– از رقیق سازی با آب داغ بیش از 40 درجه سانتیگراد جلوگیری شود.
– در صورت بلع این محلول، می توان از محلول سدیم متا بی سولفیت % 1 جهت تبدیل ید به یدید استفاده کرد،اما عملاٌ درمان علامتی بوده و هیچگونه آنتی دوت(پادزهر)وجود ندارد.
– از استفاده همزمان با مواد حشره کش ،مواد شیمیایی و مواد قلیایی خودداری شود.
شرایط نگهداری : در محل خشک وخنک (15-8 درجه سانتی گراد)، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  4 لیتر