تعریف :آپی‌گارد نام تجارتی ماده درمانی طبیعی برای مبارزه با مایت وارواVarros Jacobsoni  مایت آکاراپیس Acarapis Woodiدر زنبور عسل می‌باشد. ماده موثره آپی‌گارد Thymolمی‌باشد.

تیمول، فنل حاصل از روغن آویشن و سایر روغن‌های فرار است که به‌طور مصنوعی نیز ساخته می‌شود.

این روغن طبیعی در مجاورت هوا متصاعد شده و اثرات کشندگی خود را روی مایت‌ها اعمال می‌نماید.

تیمول به‌عنوان عامل ضد قارچ و ضد باکتری موضعی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آپی‌گارد به شکل ژل تقریباً سفید رنگ و در بسته‌بندی آلومینیومی 50 گرمی حاوی 25% تیمول، ساخته شده است

که پس از قرار گرفتن در کندو ماده موثره تیمول آهسته و به تدریج آزاد خواهد شد.

روش استفاده:

 یک صفحه مومی یا پلاستیکی یا چوبی ( به ابعاد تقریبی 10و10 سانتی متر) تهیه نموده و سپس ظرف 50 گرمی ژل آپی‌گارد را برداشته و نیمی از آن را با استفاده از کاردک چوبی یا فلزی روی صفحه مذکور به‌طور یکنواخت بمالید به طوری که هر نیمه حاوی 25 گرم ژل باشد. ( حتماً به هنگام کار از دستکش استفاده شود).

– بین ظرف ژل و درب کندو، باید حداقل 5/0 سانتیمتر فاصله وجود داشته باشد تا دسترسی زنبورها به ژل امکان پذیر باشد.

 پس از یک هفته مجدداً 25 گرم ژل آپی گارد را برروی صفحه مذکور قرار دهید.

 آپی‌گارد باید به مدت 4 هفته دیگر و یا تا زمان قرار دادن غذا در کندو باقی بماند.

 آپی‌گارد را نباید بیش از  6هفته در کندو باقی گذاشت.

توجه:

مناسب‌ ترین زمان مصرف آپی‌گارد از نظر حداکثر تاثیر در سلامت کلنی‌های زنبور عسل در اواخر تابستان بعد از برداشت عسل می‌باشد.

زمانی که تعداد نوزادها در کمترین حد ممکن هستند، اگرچه آپیگارد را می‌توان در بهار نیز وقتی که درجه حرارت بیش از 15 درجه سانتی‌گراد می‌باشد به کار برد.

 وقتی که دمای روزانه کمتر از 15 درجه سانتی‌گراد می‌باشد با هنگامی که فعالیت جمعیت کم است نباید از آپی گارد استفاده نمود.

 استفاده از این محصول در دمای بالای 25 درجه سانتی گراد موجب اختلال رفتاری در زنبورها خواهد شد.

 کندو‌های کوچک یا در حال زمستان گذرانی با کندوهای ضعیف ممکن است تنها به یک بار درمان با 254 گرم نیاز داشته باشند

در این حالت صفحه حاوی دارو می‌بایست حداقل به مدت 2هفته در کندو باقی بماند.

 جمعیت‌های ضعیف بهتر است قبل از درمان در هم ادغام شوند.

 این دارو با تحریک رفتار بهداشتی زنبورها، پاکسازی کندو توسط آنها را تقویت می‌کند.

پس از کاربرد، دست‌ها را کاملاً شسته و در صورت تماسی اتفاقی با چشم با آب فراوان به مدت چند دقیقه بشوئید.

شرایط نگهداری:

1- آپی‌گارد را در دمای معمولی اتاق یا کمتر از آن نگهداری کنید (حداقل دمای نگهداری آپی‌گارد صفر و حداکثر 30درجه سانتی گراد می‌باشد).

2- محصول را در مجاورت آفت کش‌ها یا سایر مواد شیمیایی که باعث آلودگی آن می‌شوند و نیز در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید.

3- دارو را در بسته بندی اصلی نگاهداری و تا زمان استفاده بسته را باز نکنید.

4- در هنگام مصرف از مصرف دخانیات و خوردن و نوشیدن پرهیز شود.

5- آپی‌گارد را دور از دسترس اطفال و مواد غذایی نگهداری نمایید.

زمان پرهیز از مصرف:

از نظر بقایای محصول در عسل هیچ موردی وجود ندارد و به عبارتی دوره منع مصرف ژل آپی‌گارد صفر است

و دارو به صورت طبیعی بخار شده و در عسل باقی نمی‌ماند.