دسته دارویی: الکترولیت خوراکی
ترکیب: هر گرم حاوی:
کلرید سدیم                   145    میلی گرم                کلرید پتاسیم      40    میلی گرم
تری سدیم سیترات        165    میلی گرم                 دکستروز           650   میلی گرم
موارد مصرف:
مصرف این دارو به منظور جبران کاهش آب و الکترولیتهای بدن در موارد اسهال حاد و استرسهای حمل و نقل توصیه می شود. در این گونه موارد پس از تزریقات و درمان اولیه ، ادامه درمان با الکترولیتهای خوراکی موجب تسریع اثر داروهای تجویز شده در دام خواهد شد.
مصرف این دارو به طور خاص در موارد بروز اسهال در دامهای بسیار جوان(گوساله های زیر ٣ ماه) توصیه می شود.
مقدار و روش مصرف:
25 گرم ارس رهیدراتان را در یک لیتر آب آشامیدنی حل کرده و متناسب با وزن دام یک تا یک و نیم لیتر ، سه نوبت در روز و بمدت 3 تا 4 روز خورانده شود.
زمان پرهیز از مصرف: ندارد.
موارد منع مصرف: در دامهایی که دچار انسداد مجاری بالایی دستگاه گوارش هستند نباید مصرف شود.
احتیاط: آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
شرایط نگهداری :در محل خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی: 100گرم