دسته دارويي: ويتامين
تركيب: هر كيلوگرم حاوي:
ويتامين D3 (كوله كلسيفرول) 5.000.000  واحد بين‌المللي
موارد مصرف:
پيشگيري و درمان نر‌مي استخوان، افزايش جذب كلسيم و فسفر موجود در جيره غذايي، بهبود كيفيفت پوسته تخم مرغ، افزايش توليد تخم مرغ و افزايش جوجه درآوري.
مقدار و روش مصرف:
طيور:
پيشگيري: 1 كليوگرم پريميكس در يك تن خوارك.
درمان:‌2 كيلوگرم پريميكس در يك تن خوراك.
هشدار: از مصرف بيش از حد ويتامين D3 به ويژه در حيوانات جوان كه موجب بروز هیپركلسمي و رسوب املاح كلسيم دربافتهاي نرم مي‌شود خودداري گردد.
توجه: جهت مخلوط شدن يكنواخت پريميكس، ابتدا مقدار مصرفي را با 10 كيلوگرم غذا مخلوط كرده سپس آن را به يك تن خوراك اضافه نماييد.
شرايط نگهداري: در محل خشك و خنك، دور از نور و دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي: 10 كيلوگرم