پودر محلول در آب
دسته دارویی : آنتی بیوتیک(ماکرولیدی)
ترکیب: هر ساشه حاوی 100 گرم تایلوزین تارترات خالص می باشد.
موارد مصرف: تایلوزین باکتریوستاتیک بوده و بر طیف وسیعی از باکتریهای گرم مثبت (گونه های : استرپتوکوکوس، استافیلوکوکوس،کلستریدیوم، اریزی پلوتریکس) و برخی باکتریهای گرم منفی(گونه های: پاستورلا، کمپیلوباکتر، لپتوسپیرا، بروسلاو ….) و برخی ویروسها موثر می باشد.
این دارو همچنین بر گونه های کلامیدیا و مایکوپلاسما خصوصاٌ مایکوپلاسماگالی سپتیکوم( عامل بیماری CRD) بسیار موثر می باشد.
این دارو جهت پیشگیری و درمان عفونتهای ناشی از میکروارگانیسم های حساس به تایلوزین ،بیماری CRD در جوجه های گوشتی و بوقلمونها، عفونتهای سینوویت و سینوزیت در بوقلمونها، آنتریت نکروتیک و کوریزای عفونی در طیور استفاده می گردد.
مقدار و روش مصرف:
پیشگیری :0.5 گرم در یک لیتر آب آشامیدنی (یک ساشه 100 گرمی در 200 لیتر آب) طبق جدول ذیل:

طیور

سن

دوره تجویز

جوجه های گوشتی

1روزگی

28روزگی

3روز

1روز

پولتها

1 روزگی

21 روزگی

6و9 هفتگی

3روز

1روز

2روز

بوقلمونها

1روزگی

28روزگی

5روز

1روز

درمان: 0.5 گرم در یک لیتر آب آشامیدنی( یک ساشه 100 گرمی در 200 لیتر آب)و بسته به شدت بیماری:
جوجه های گوشتی و بوقلمونها: 3تا5روز                                     پولتها: 5تا8 روز
توجه: جهت اطمینان از حلالیت کامل ابتدا مقدار مورد نیاز از دارو را در ظرف ریخته و سپس 4 لیتر آب به آن اضافه نموده و حل نمایید، سپس حجم محلول رقیق را با آب آشامیدنی طیور به 200 لیتر برسانید.
زمان پرهیز از مصرف: گوشت جوجه های گوشتی 1 روز و بوقلمونها 5 روز پس از آخرین درمان نباید مورد مصرف انسان قرار گیرد. در پولتها 2 روز قبل از از انتقال به قفس از مصرف دارو خودداری گردد.
موارد منع مصرف: در طیور تخمگذار که تخم مرغ آنها مصرف انسانی دارد نباید استفاده شود.
موارد احتیاط:
– هنگام تهیه محلول دقت شود همواره آب به پودر اضافه گردد و از ریختن پودر به داخل آب جداٌ خودداری شود.
– محلول اماده شده حداکثر طی 24 ساعت پس از تهیه مصرف گردد.
– در طول مدت درمان فقط آب حاوی دارو در اختیا ر طیور قرار گیرد.
شرایط نگهداری: در محل خشک و در دمای 25-15 درجه سانتی گراد، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی: ساشه 100 گرمی