دسته دارویی : موکولیتیک ، خلط آور و گشاد کننده مجاری تنفسی
ترکیب : هرمیلی لیتر حاوی 10 میلی گرم برم هگزین هیدروکلراید است.
موارد مصرف :
طیور: بیماری مزمن تنفسی (CRD )،برونشیت عفونی،لارنگوتراکئیت، کوریزای عفونی و آنفلوآنزای طیور.
بوقلمون: سینوزیت عفونی
گوساله ،کره اسب،بره و بزغاله: پنومونی، برونکوپنومونی،رنیت و سرفه
مقدار و روش مصرف :
طیور و بوقلمون: 1 میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی در روز به مدت 3 تا 5 روز.
گوساله و کره اسب: 1 تا 2 میلی لیتر به ازاء هر 10کیلوگرم وزن بدن در روز در آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز.
بره و بزغاله: 0.2 تا0.4 میلی لیتر به ازاء هر 10کیلوگرم وزن بدن در روز در آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز.
زمان پرهیز از مصرف :48 ساعت قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود.
موارد منع مصرف : در طیور تخمگذاری که تخم مرغ آنها و در گاوهایی که شیر آنها به مصرف انسان میرسد استفاده نشود.
موارد احتیاط : زمانی که برم هگزین همراه با کلرامفنیکل، تتراسایکلین ها یا اسپیرامایسین مصرف می شود غلظت این داروها در ترشحات برونش ها افزایش می یابد.
 آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
شرایط نگهداری : در محل خشک وخنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  یک لیتر