گروه دارویی: ویتامین + الکترولیت
ترکیب: هرگرم حاوی :

ویتامین    A

15000            I.U

ویتامینD3  

3000          I.U     

ویتامین E  

15          mg

ویتامین K3

2           mg

ویتامین B2

mg        5.5            

ویتامین B6

mg      1.02         

Calcium D-pant       

  mg      15  

Niacinamide

mg       30           

ویتامین B9

mg      0.6     

ویتامین B12

mg     0.03     

بیوتین

mg      0.2    

کولین کلراید  

mg    12.7    

سدیم کلراید  

mg     111    

پتاسیم کلراید

mg       11    

کلسیم کلراید

mg      87      

منیزیم سولفات

mg      11    

موارد مصرف:
ارس الکتروویت: درتنظیم تعادل الکترولیتهای بدن ودرمواقع ابتلا به سندرم اسهال، بی حالی واز دست رفتن آب بدن (دهیدراتاسیون)مورد استفاده قرار می گیرد.
کمبود ویتامین ها باعث اختلال درسوخت وساز واشکال درجذب وسنتز مواد مورد نیاز دربدن دام وطیور می شود.
کمبود ویتامینها وبهم خوردن تعادل الکترولیتی تاثیر نامطلوبی دررشد وتولید دام وطیور خواهدداشت .
ارس الکتروویت: ترکیبی است حاوی ویتامینها والکترولیتها که درمواقع لاغری وب اشتهایی، ابتلا به انواع اسهال عفونی ویاتغذیه ای وجهت کاهش عوارض بی حالی، افزایش مقاومت بدن دربرابر بیماریها واصلاح میزان مایعات بدن وجبران الکترولیتها دردام وطیور مورد استفاده قرارمی گیرد.
مقداروروش مصرف:
طیور:
پیشگیری: 250 گرم پودردر500لیتر آب آشامیدنی به مدت 3روز
درمان: 500گرم پودر در500لیتر آب آشامیدنی به مدت 7-5 روز
بره وبزغاله : 3-2 گرم پودر در 1لیتر آب آشامیدنی یا شیر به مدت لازم
گوساله و گوسفند: 10-5 گرم پودر در1لیتر آب آشامیدنی به مدت لازم
زمان پرهیز از مصرف :
احتیاط: آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر 12ساعت پس از تهیه مصرف شود.
پس از بازشدن ساشه درصورت استفاده مجدد درآن به خوبی بسته شود.