گروه دارویی: ویتامین + اسید آمینه
ترکیب : هرگرم میلی لیتر حاوی :

ویتامین A(پالمیتات)

10،000   واحد بین المللی

نیاسین آمید

10     میلی گرم

ویتامین D3

2،000     واحد بین المللی

دکسپنانتول

5      میلی گرم

ویتامین E

4      میلی گرم

گلیسین

20      میلی گرم

ویتامین B1

1.5      میلی گرم

ال – لیزین

37  میلی گرم

ویتامین B2

4  میلی گرم

ال آرژینین

6  میلی گرم

ویتامین B6

2  میلی گرم

ال سیستئین

1.1  میلی گرم

ویتامین B12

6   میکرو گرم

موارد مصرف :
ویتامینها نقش مهمی درجذب، سنتز وسوخت وساز مواد غذایی و همچنین بهبود رشد وافزایش مقاومت بدن طیور دارند .
اسیدهای آمینه نیز در متابولیسم سلولی و تولید پروتئین ، بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش سرعت رشد و بهبود کیفیت گوشت وتخم مرغ نقش مهمی دارند.
چون درصد بالایی از پروتئین جیره غذایی طیور را پروتئین های گیاهی تشکیل می دهند . لذا افزودن اسیدهای آمینه به جیره غذایی جهت برقراری تعادل اسیدهای آمینه ضروری است همیشه در موارد استرس های ناشی از گرما و سرما ،واکسیناسیون ، حمل ونقل و بیماریهای عفونی مصرف این محصول توصیه می شود.
مقدار و روش مصرف :
طیور:
-پیشگیری : 2-1 میلی لیتر در یک  لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز
-درمان  : 5-2 میلی لیتر  در یک میلی لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 روز
زمان پرهیز از مصرف : ندارد
احتیاط: آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر 12ساعت پس از تهیه مصرف شود .
شرایط نگهداری: درمحل خشک و در دمای پایین تر از 25 درجه سانتیگراد، دور ازنور و دسترس کودکان نگهداری شود. از یخ زدن محلول جلوگیری نمایید .
بسته بندی : یک لیتر