شکل دارویی:گرانول محلول در آب
موارد مصرف:
این دارو به منظور پیشگیری و درمان مایکوپلاسموزیس (ناشی از مایکوپلاسماگالي سپتیکوم ، مایکو پلاسما ساینوویه و سایرگونه های مایکوپلاسما) اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال(ORT)به کار میرود. آیولوزین جهت کنترل بیماری های ایجاد شده بهوسیله كلستريديوم پرفرينژنسشامل آنتریت نکروتیک، اسهال (سندروم مدفوع آبکی) و کلانژیوهپاتیتیس در جوجه ها، پولت های جایگزین و بوقلمون ها نیز کاربرد دارد.
مقدار و روش مصرف:
گرانول هایآيولوزين باید در آب آشامیدنی حل گردیده و مطابق دستور العمل زیر تجویز گردند:
درمان و کنترل عفونت های سی.آر.دی ناشی از مایکوپلاسماگالی سپتیکوم و مایکوپلاسموزیس در جوجه ها:
جهت درمان سی.آر.دی آیلوزین در آّب آشامیدنی و با دز مصرفی 25-20 میلی گرم براي هركيلوگرم وزن بدن و به مدت 3 روز تجویز گردد که معمولاً این دز مصرفی با حل نمودن 25 گرم آیولوزیِن در 200 لیتر آب بدست می آید.
به منظور پیشگیری از علایم بالینی سی. آر.دی در پرندگانی که از لحاظ مایکوپلاسموزیس مثبت هستند، آیولوزین در آب آشامیدنی و با دز مصرفی 25-20 میلی گرم براي هر كيلوگرم وزن بدن در 3 روز اول زندگی جوجه ها استفاده گردد.
نکات قابل توجه:
از ورود محصول به اکوسیستم های آبی و دستیابی سایر حیوانات به آن جلوگیری شود.
نسبت به نابودی ضایعات و بسته بندی خالی مطابق با قوانین زیست محیطی اقدام گردد.
درصورتی كه به دلیل سختی آب در قابلیت انحلال آیولوزین اختلال ایجاد گردیده است، اسیدی ساختن ملایم آب به انحلال گرانول ها کمک می کند.
شرایط نگهداری: دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)، دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
زمان پرهیز  از مصرف: گوشت و تمامی بخش های پرنده : 2 روز
بسته بندي: ساشه هاي 40 گرمي