دسته دارویی : ویتامین
ترکیب : هرکیلوگرم حاوی:

ویتامین   A

1000000   واحد بین المللی

ویتامینB12

  4           میلی گرم

ویتامین D3

300000   واحد بین المللی

کلسیم دپنتوتنات       

8000       میلی گرم

ویتامین E

30000     میلی گرم

نیاسین

60000     میلی گرم

ویتامین K3

1200       میلی گرم

ویتامینB9

600         میلی گرم

ویتامین B1

2400       میلی گرم

ویتامینC

50000     میلی گرم

ویتامین B2

2000       میلی گرم

بیوتین

150         میلی گرم

ویتامین   B6

2400       میلی گرم

اینوزیتول

50000     میلی گرم

موارد مصرف :
نیازهای ویتامینی و معدنی ماهیان گرم آبی بخصوص در محیط و استخرهای پرورشی بسیار متنوع بوده، اضافه نمودن مکمل های حاوی ویتامین و مواد معدنی به جیره غذایی ، موجب افزایش سرعت رشد، جلوگیری از بروز بیماریهای ناشی از کمبود ویتامینها و مواد معدنی، کاهش تلفات ،مقاومت در برابر بیماریها و استرس های محیط پرورش شده و از آثار سوء تغذیه ناشی از جیره غذایی نامتعادل جلوگیری خواهد نمود.
مقدار و روش مصرف :
یک کیلوگرم  پریمیکس ویتامینه و یک کیلوگرم پریمیکس مینراله در یک تن خوراک.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  5 کیلوگرم