دسته دارویی: مواد معدنی
ترکیب : هرکیلوگرم حاوی:
کبالت 40 میلی گرم                                            ید 150 میلی گرم
سلنیوم 50 میلی گرم                                         روی 6000 میلی گرم
اهن 4500 میلی گرم                                            مس 500 میلی گرم
منگنز 5000 میلی گرم                            کولین کلراید 150000میلی گرم
موارد مصرف :
نیازهای ویتامینی و معدنی ماهیان سردآبی و  گرم آبی بخصوص در محیط و استخرهای پرورشی بسیار متنوع بوده، اضافه نمودن مکمل های حاوی ویتامین و مواد معدنی به جیره غذایی ، موجب افزایش سرعت رشد، جلوگیری از بروز بیماریهای ناشی از کمبود ویتامینها و مواد معدنی، کاهش تلفات ،مقاومت در برابر بیماریها و استرس های محیط پرورش شده و از آثار سوء تغذیه ناشی از جیره غذایی نامتعادل جلوگیری خواهد نمود.
مقدار و روش مصرف :
یک کیلوگرم  پریمیکس ویتامینه و یک کیلوگرم پریمیکس مینراله در یک تن خوراک.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی:  5 کیلوگرم