دسته دارویی: اشتها اور
ترکیب: هر گرم حاوی:
نوکس و میکا     330    میلی گرم
ژانسین             400   میلی گرم
موارد مصرف:
به عنوان محرک اشتها و تحریک دستگاه گوارش نشخوار کنندگان در موارد بی اشتهایی ، آتونی و انباشتگی شکمبه ، تغذیه با مقادیر زیاد علوفه تازه بخصوص خانواده حبوبات و متعاقب درمان با آنتی بیوتیکها استفاده می شود
مقدار و روش مصرف:
گاو: 15 گرم برای300-200 کیلوگرم وزن بدن دام ، 2 بار در روز بمدت 2-1 روز.
گوسفند و بز: 3 گرم برای 60-40 کیلوگرم وزن بدن دام 2 بار در روز بمدت 2-1 روز .
پودر را با مقدار مناسبی آب آشامیدنی مخلوط نموده، سپس بوسیله بطری یا سوند معدی به دام خورانده شود، یا مخلوط با خوراک استفاده شود.
زمان پرهیز از مصرف: گوشت و شیر حیوان تا 24 ساعت پس از اخرین تجویز دارو به مصرف انسان نرسد.
موارد منع مصرف: در دامهای آبستن مصرف نشود.
موارداحتیاط: فقط در نشخوار کنندگان استفاده شود و همراه با ترکیبات بروماید، یدات یا کلراید مصرف نشود.
شرایط نگهداری :در محل خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته بندی: 30گرم