گروه دارویی:

ضد انگل داخلی و خارجی

 

ترکیب:

هر ميلي‌ليتر از دارو حاوي 10 ميلي‌گرم آيورمكتين مي‌باشد.

 

فارماكولوژي:

ایورمکتین جزء دسته ضدانگلهاي آورمكتين بوده كه با تقويت آزاد سازي GABA در نورون‌هاي پيش- سيناپسي و عملكرد GABA بعنوان مهاركننده انتقال نوروني و بلوك كردن تحريكات پس سيناپسي در نماتودها و فيبرهاي عضلاني بندپايان موجب فلجي و سپس مرگ اين انگلها مي‌گردد. كرم‌هاي نواري و پهن (مانند گونه‌هاي فاسيولا) از GABA بعنوان واسطه شيميايي در اعصاب محيطي استفاده نمي‌كنند لذا اين دارو بر روي اين انگلها بي تاثير است.

 

فارماكوكينتيك:

اين دارو در هنگام تجويز بصورت تزريق زيرجلدي از فراهمی زيستي بسيار بالايي برخوردار مي‌باشد و در اكثر بافتها بخوبي نفوذ نموده ومنتشر می گردد اما به مايع مغزي- نخاعي وارد نمي‌گردد بنا براين داراي حداقل سميت مي‌باشد. در سگهاي نژاد Collie ميزان نفوذ به مايع مغزي- نخاعي بيشتر از ساير نژادها مي‌باشد. نيمه عمر نهايي اين دارو بسيار طولاني بوده و با متابوليزه شدن در كبد از طريق راه‌هاي اكسيداتيو و از طريق مدفوع از بدن خارج مي‌گردد. كمتر از 5% اين دارو بدون تغيير از طريق ادرار دفع مي‌شود.

 

حيوان هدف:
گاو، گوسفند، اسب، شتر، سگ و گربه

 

موارد مصرف:

اين دارو برای كنترل و درمان آلودگي‌هاي معده و روده ناشي از كرماهاي گرد (نماتودها) مانند: استرونژيلوس، كرم كدو، خانواده آسكاريده و كرم‌هاي مويي، آلودگي‌هاي ناشي از كرمهاي ريوي، هابرونما، آلودگي‌هاي موضعي ناشي از جرب‌ها، كنه‌ها، شپش‌ها، لارو مگس‌هاي مولد مياز (هيپودرما، كريزوميا و استروس اويس) و كرم چشم (تلازيا) و در سگ و گربه بعنوان پيشگيري از ابتلا به كرم قلب مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

مقدار و روش مصرف:

 

گاو، گوسفند، اسب و شتر: مقدار 1 ميلي ليتر از دارو به ازاء هر 50 كيلوگرم وزن دام بصورت زيرجلدي در ناحيه شانه تزريق شود.

سگ و گربه: 200 ميكروگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن. جهت پيشگيري از ابتلا به كرم عضله قلب به ميزان 6 ميكروگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن هر ماه يكبار

 
هشدار و موارد منع مصرف:
مصرف اين دارو در كره‌اسبهاي زير 4 ماه و سگ‌هاي زير 6 هفته توصيه نمي‌گردد.
از مصرف داخل وريدي و يا داخل عضلاني اين دارو خودداري شود.
در سگهاي نژاد Collie با احتياط و كمتر از دوز معمول مصرف شود و به مدت حداقل 8 ساعت پس از تزريق زير نظر باشند.
داروي مصرف نشده و ويال دارو را با رعايت موازين بهداشتي معدوم كنيد .در صورت آلودگي آب با اين دارو ممكن است بر روي ماهي و ساير آبزيان تاثيرات منفي بگذارد.

 

زمان پرهيز از مصرف:
گوشت تا 35 روز پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذايي انسان برسد. در گاوهاي شيرده ، شير توليد شده در حين درمان و تا 28 روز پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذاي انسان برسد.

 

شرایط نگهداري:
دور از نور و در جاي خنك نگهداري شود و از يخ زدگي محافظت گردد.
دور از دسترس کودکان نگهداري كنيد.

 

بسته‌بندي:
ويال‌هاي 50 ميلي‌ليتري قهوه ای